Finansiärer

Sidan är under uppbyggnad.

För att främja beteendeförändring på arbetsplatser är det viktigt att de är attraktiva för medarbetarna och att de företag som erbjuder hälsopromotiva tjänster på företagsmarknaden förstår vilka tjänster som är efterfrågade av HR-avdelningar på företag. Därför är de medverkande företagens engagemang av avgörande betydelse för forskningsprojektets resultat.

Hälsofrämjande stöd till anställda

Intrum Justitia Sverige AB och Ica Gruppen AB medverkar för att förstå hur företagen kan utveckla det hälsofrämjande stödet till sina anställda som huvudsakligen har stillasittande kontorsarbete:

Intrum Justitia Sverige AB

Ica Gruppen AB

Ica Sverige AB

Hälsofrämjande tjänster

Itrim Sverige AB, SATS Sport Club AB och Monark Exercise AB medverkar för att utveckla de hälsofrämjande tjänster företagen erbjuder på företagsmarknaden:

Itrim Sverige AB

SATS Sports Club AB

Monark Exercise AB