Delprojekt 3 - Långsiktiga interventioner

Vilka hjärnhälsofrämjande åtgärder relaterade till fysisk aktivitet är effektiva, genomförbara och önskvärda att uppnå på en kontorsarbetsplats? Syftet med delprojekt 3 är att besvara denna fråga. 

För att möjliggöra hjärnhälsofrämjande beteendeförändring kopplade till fysisk aktivitet på arbetsplatser är det viktigt att de är attraktiva för medarbetarna och att de företag som erbjuder hälsopromotiva tjänster på företagsmarknaden förstår vilka tjänster som är efterfrågade på företagsmarknaden.

Studierna i delprojekt 3 bygger på slutsatserna från delprojekt 1 och 2. Det konkreta målet är att identifiera genomförbara och långsiktigt hållbara beteendeförändringar som gynnar både anställda och arbetsgivare som vill leva upp till de krav och förväntningar som ställs på företag idag.

Forskningen sker i nära samproduktion med de medverkande företagen och i de arbetsmiljöer där testpersonerna är yrkesverksamma. Intrum Justitia AB och Ica Gruppen AB, erbjuder anställda att delta i studien som ett led i att utveckla kunskap om hållbara arbetsmiljöåtgärder.
 
Itrim Sverige AB, SATS Sport Club AB samt Monark Exercise AB som också medverkar i samproduktionen av kunskap, vill säkerställa att deras utbud av hälsofrämjande tjänster bygger på aktuell forskning.

Projektledare: högskolelektor Lena Kallings