Aktuella länkar

Hur hänger fysisk aktivitet ihop med hjärnhälsan? Vilka förändringar som stimulerar fysisk aktivitet som främjar hälsosamma hjärnfunktioner är möjliga och önskvärda? Kan depression lindras av fysisk aktivitet?

Här presenteras några aktuella länkar där forskare presenterar iakttagelser och resultat som relaterar till ämnet fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner.

Aktuella länkar

Fysisk aktivitet på jobbet? Podd om fysisk aktivitet på jobbet, av forskningsledare docent Maria Ekblom.

Vad menar man med hjärnhälsa? Föreläsning om hjärnhälsa, av docent Örjan Ekblom.

Kan fysisk aktivitet lindra vid depression? Rekommendationer om fysisk aktivitet vid depression, av docent, leg läkare Eva Andersson.