Träning för äldres hjärnhälsa

Med ökad ålder avtar några av våra kognitiva förmågor, men allt fler studier indikerar att vår livsstil kan påverka bevarandet av kognitiva förmågor i positiv riktning.

Forskningen är i sin linda, men flera studier föreslår att både fysisk och intellektuell aktivitet gynnar äldre människors kognitiva förmågor.

Detta projekt som genomförs i samverkan med Hjärnlabbet vid Aging Research Center studerar vi hur fysisk och kognitiv träning påverkar kognitiv förmåga, och mekanismer som tros stödja kognitiv förmåga såsom hjärnans struktur, blodcirkulation och förekomst av neuronala tillväxtfaktorer.

Projektet består av två delar:

  1. Effekten av fysisk och kognitiv träning på äldres kognitiva förmåga
  2. Direkta effekter av fysisk träning och avslappning på hjärnhälsan bland friska äldre