Fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsarbetare

Projektet Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsarbetare är ett synergiprojekt som består av flera delprojekt.

Forskningsprojektet Fysisk aktivitet och hjärnhälsa består av tre delprojekt som ska sammanfattas i ett synergiprojekt för att besvara den övergripande forskningsfrågan:

– Hur kan fysisk aktivitet främja hälsosamma hjärnfunktioner?

Huvudfrågan som forskarna söker besvara i samarbete med medverkande företag i detta projekt kan delas in i tre delfrågor som kommer att besvaras i de tre olika delprojekten.

Forskningsledare: docent Maria Ekblom

Ta del av röster från samarbetspartner om forskningsprojektet (länk)

Delprojekt

Delprojekt 1 Tvärsnittsstudie

Exakt hur samvarierar olika komponenter i människans fysiska aktivitetsmönster med hälsosamma hjärnfunktioner?

Det är möjligt att långvarigt stillasittande och måttlig till högintensiv fysisk aktivitet (motion) främjar hälsosamma hjärnfunktioner genom delvis olika mekanismer. Att förstå dessa samband genom att studera individer i ett tvärsnitt av vanliga kontorsarbetande människor, är grundläggande för att besvara den övergripande forskningsfrågan.
 
Kontaktperson för delprojekt 1 är docent Victoria Blom.
Läs mer om delprojektet Tvärsnittsstudie.

Delprojekt 2  Akuta interventioner

Vilket fysiskt aktivitetsmönster under en arbetsdag är eftersträvansvärt för att främja de neurofysiologiska förutsättningarna för hälsosamma hjärnfunktioner?

Det är viktigt att förstå hur balansen mellan stillasittande, rörelsepauser och motion bör se ut för att gynna hälsosamma hjärnfunktioner. För att praktiskt kunna tillämpa forskningsresultaten är det betydelsefullt att förstå denna balans för att rekommendera hur rörelsemönstret under en vanlig arbetsdag bör se ut för olika individer.
 
Kontaktperson för delprojekt 2 är docent Örjan Ekblom.
Läs mer om delprojektet Akuta interventioner.

Delprojekt 3 Långsiktiga interventioner

Vilka hjärnhälsofrämjande åtgärder relaterade till fysisk aktivitet är effektiva, genomförbara och önskvärda att uppnå på en kontorsarbetsplats?

För att möjliggöra hjärnhälsofrämjande beteendeförändring kopplade till fysisk aktivitet på arbetsplatser är det viktigt att de är attraktiva för medarbetarna och att de företag som erbjuder hälsopromotiva tjänster på företagsmarknaden förstår vilka tjänster som är efterfrågade på företagsmarknaden.
 
Kontaktperson för delprojekt 3 är högskolelektor Lena Kallings.
Läs mer om delprojektet Långsiktiga interventioner.

Film hjärnhälsa i arbetslivet

Filmen visar syftet med fysisk aktivitet och hjärnhälsa för arbetsgivare och arbetstagare. (icon) Film om hjärnhälsa i arbetslivet