Projektgrupp

I forskningsgruppen "Hjärnhälsa i skolan" vid Gymnastik- och idrottshögskolan ingår följande personal:

Kontakt

E-post: hjarnhalsabarn@gih.se
Telefon: 08-120 538 11