Film hjärnhälsa i arbetslivet

Filmen visar syftet med fysisk aktivitet och hjärnhälsa för arbetsgivare och arbetstagare. (icon) Film om hjärnhälsa i arbetslivet

Film hjärnhälsa i skolan

Film om forskare och elever som deltar i studien om samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. (icon) Film om hjärnhälsa i skolan