Forskningsgruppen

I forskningsgruppen Hälsosamma hjärnfunktioner vid Gymnastik-och idrottshögskolan ingår följande personal.

Personal

Seniora forskare

Forskningsassistenter