Fysisk aktivitet och hjärnhälsa

Allt mer forskning tyder på att vårt fysiska aktivitetsmönster har betydelse för hur vi mår och presterar inte bara fysiskt utan även psykiskt.

Otillräcklig kännedom om mekanismerna bakom sambanden förhindrar dock utformningen av vetenskapligt underbyggda rekommendationer till nytta för människors vardagliga liv.

I denna forskningsmiljö studeras neurofysiologiska och psykologiska mekanismer för hur kondition, stillasittande och fysisk aktivitet kan främja hälsosamma hjärnfunktioner. Vi följer människan genom hela livet för att förstå barndomens, vuxenlivets och ålderdomens specifika förutsättningar.

Vi samproducerar kunskap med svenskt näringsliv, intresseorganisationer, idrotten, skolan och hälso- och sjukvården, och fördjupar oss även i hur fysisk miljö, organisation, ledarskap och pedagogik möjliggör socialt hållbara kulturer för fysisk aktivitet.

Projekt

Hjärnhälsa i arbetslivet

Hjärnhälsa i arbetslivet

I detta projekt undersöker vi fysiskt aktivitetsmönster och hälsosamma hjärnfunktioner bland kontorsarbetare.

Läs mer om hjärnhälsa i arbetslivet
Aktivitetsbaserade kontor

Aktivitetsbaserade kontor

I detta projekt undersöker vi vad som stödjer eller hindrar implementeringen av aktivitetsbaserade kontor. 

Läs mer om aktivitetsbaserade kontor
Hjärnhälsa i skolan

Hjärnhälsa i skolan

I detta projekt undersöker vi hur skolor kan bedriva fysisk aktivitet för främjande av hälsosamma hjärnfunktioner.

Läs mer om hjärnhälsa i skolan
Hjärnhälsa och äldre

Hjärnhälsa och äldre

I detta projekt studerar vi hur fysisk och kognitiv träning påverkar kognitiv förmåga, och mekanismer som tros stödja kognitiv förmåga hos äldre.

Läs mer om hjärnhälsa och äldre

Adress till denna sida www.gih.se/hjarnhalsa

Film hjärnhälsa i skolan

Filmen om forskare och elever som deltar i studien om samband mellan fysisk aktivitet och hjärnhälsa. (icon) Film om hjärnhälsa i skolan

Film hjärnhälsa i arbetslivet

Filmen visar syftet med fysisk aktivitet och hjärnhälsa för arbetsgivare och arbetstagare. (icon) Film om hjärnhälsa i arbetslivet