Publicerat i SIH-projektet

Februari 2011 Översikt publikationer för SIH-projektet (pdf) 

Rapporter

Ladda ner rapporter från SIH-projektet

Artiklar

Tidskriften Svensk idrottsforskning har haft följande temanummer om SIH-projektet:

Tidskriften Svensk idrottsforskning finns att ladda ner från Centrum för idrottsforskning .

Artiklar i utländska tidskrifter

Ekblom O, Oddsson K, Ekblom B. Prevalence and regional differences in overweight in 2001 and trends in BMI distribution in Swedish children from 1987 to 2001. Scand J Public Health 2004; 32(4):257-63.
Läs mer i den medicinska databasen PubMed

Med Ekblom O, Oddsson K, Ekblom B. Health-related fitness in Swedish adolescents between 1987 and 2001. Acta Paediatr 2004; 93(5):681-6.
Läs mer i den medicinska databasen PubMed

Beställ boken Mellan nytta och nöje

Rapport nr 2 i serien Skola-Idrott-Hälsa

Mellan nytta och nöje : bilder av ämnet idrott och hälsa / Håkan Larsson och Karin Redelius (red.). Idrottshögskolan, 2004. - 239 s.
Läs mer om Mellan nytta och nöje.

"Mellan nytta och nöje" finns inte att ladda ner, utan kan beställas från GIH:s Studentkår via mejl info@karen.gih.se eller fax 08-20 96 80. Pris 175 kr exkl. porto och exp. '

Enkäter

Enkäter från SIH 2010

Skola - Idrott - Hälsa

Projektet "Skola-Idrott-Hälsa" omfattar 2000 skolbarns relation till idrott och hälsa.

Läs mer