Publikationer

Publikationer från respektive forskningsgrupp finns under länkarna nedan. Under dessa listas publikationer från hela Åstrandlaboratoriet.

Publikationer från Åstrandlaboratoriet

Här listas publikationer från Åstrandlaboratoriet vid GIH från de senaste åren, med de nyaste publikationerna överst.

Artiklar från Åstrandlaboratoriet

Sida 1 av 31 (Totalt antal hämtade artiklar: 309)

 Författare Titel År URL
Arvidsson, Daniel
Fridolfsson, Jonatan
Buck, Christoph
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Lissner, Lauren
Hunsberger, Monica
Börjesson, Mats
Reexamination of Accelerometer Calibration with Energy Expenditure as Criterion 2019 Fulltext
Arvidsson, Daniel
Fridolfsson, Jonatan
Börjesson, Mats
Andersen, Lars Bo
Ekblom, Örjan
Dencker, Magnus
Brønd, Jan Christian
Re-examination of accelerometer data processing and calibration for the assessment of physical activity intensity. 2019 -
Cardinale, Daniele A.
Larsen, Filip J
Jensen-Urstad, M
Rullman, E
Søndergaard, H
Morales-Alamo, D
Ekblom, Björn
Calbet, J A L
Boushel, Robert
Muscle mass and inspired oxygen influence oxygen extraction at maximal exercise 2019 -
Cardinale, Daniele A.
Larsen, Filip J
Lännerström, Johan
Manselin, Tom
Södergård, Olof
Mijwel, Sara
Lindholm, P
Ekblom, Björn
Boushel, Robert
Influence of Hyperoxic-Supplemented High-Intensity Interval Training on Hemotological and Muscle Mitochondrial Adaptations in Trained Cyclists. 2019 Fulltext
Edman, Sebastian
Söderlund, Karin
Moberg, Marcus
Apro, William
Blomstrand, Eva
mTORC1 Signaling in Individual Human Muscle Fibers Following Resistance Exercise in Combination With Intake of Essential Amino Acids 2019 Fulltext
Ek, Amanda
Ekblom, Örjan
Hambraeus, Kristina
Cider, Åsa
Kallings, Lena
Börjesson, Mats
Physical inactivity and smoking after myocardial infarction as predictors for readmission and survival 2019 Fulltext
Ekblom Bak, Elin
Ekblom, Örjan
Andersson, Gunnar
Wallin, Peter
Söderling, Jonas
Hemmingsson, Erik
Ekblom, Björn
Decline in cardiorespiratory fitness in the Swedish working force between 1995 and 2017. 2019 Fulltext
Fernström, Maria
Fernberg, Ulrika
Hurtig-Wennlöf, Anita
Insulin resistance (HOMA-IR) and body fat (%) are associated to low intake of fruit and vegetables in Swedish, young adults: the cross-sectional lifestyle, biomarkers and atherosclerosis study 2019 Fulltext
Fridolfsson, Jonatan
Börjesson, Mats
Buck, Christoph
Ekblom, Örjan
Ekblom Bak, Elin
Hunsberger, Monica
Lissner, Lauren
Arvidsson, Daniel
Effects of Frequency Filtering on Intensity and Noise in Accelerometer-Based Physical Activity Measurements. 2019 Fulltext
Hallgren, Mats
Skott, Maria
Ekblom, Örjan
Firth, Joseph
Schembri, Adrian
Forsell, Yvonne
Exercise effects on cognitive functioning in young adults with first-episode psychosis 2019 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga artiklar

Sida 1 av 20 (Totalt antal hämtade artiklar: 98)

 Författare Titel År URL
Blomstrand, Eva
Maximera träningen med fokus på kosten 2018 -
Blomstrand, Eva
Apro, William
Det viktigaste du behöver veta om protein och träning 2018 -
Ekblom Bak, Elin
Medverkan i skolidrotten ger bättre vanor och hälsa 2018 -
Ekblom Bak, Elin
Stor försämring av svenskars kondition 2018 -
Ekblom, Maria
Blom, Victoria
Ekblom, Örjan
Kallings, Lena
Nooijen, Carla F J
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa 2018 Fulltext

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övriga publikationer: böcker, konferensbidrag etc

Sida 1 av 18 (Totalt antal hämtade artiklar: 179)

 Författare Titel År URL
Blomstrand, Eva
Schantz, Peter
Berit Sjöberg 2019 Fulltext
Ekblom, Maria
Bojsen-Möller, Emil
Tarassova, Olga
Ekblom, Örjan
Day-to day variations in physical activity patterns affect corticospinal excitability on the following day 2019 -
Godhe, Manne
Ekblom, Örjan
Ekblom, Maria
Pontén, Marjan
Andersson, Eva
Improved daily movement patterns in an accelerometer-assessed 8-weeks exercise project in older adults 2019 Fulltext
Moretti, Chiara
Larsen, Filip J
Lundberg, Jon
Dietary nitrite extends lifespan in the fruit fly 2019 -
Schantz, Peter
Cykelhastighetens betydelse i nyttoanalyser 2019 Fulltext
Schantz, Peter
Rörelserikedom, yttre miljöer och folkhälsa 2019 Fulltext
Wahlgren, Lina
Schantz, Peter
Grönska och skönhet ökar cyklisters upplevelse av trygghet i trafikmiljön 2019 Fulltext
Berg, Ulrika
Ekblom, Örjan
Fysisk aktivitet för barn och ungdomar - allmänna rekommendationer 2018 -
Edman, Sebastian
Söderlund, Karin
Blomstrand, Eva
Anabolic signalling in individual muscle fibres following resistance exercise in combination with amino acid intake 2018 -
Fernberg, Ulrika
Fernström, Maria
Hurtig-Wennlöf, Anita
Central and peripheral blood pressure and the association with BMI in young adults – the Lifestyle, Biomarkers, and Atherosclerosis Study 2018 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa