Testosteron på kvinnor

På GIH pågår en unik undersökning om vilken effekt det manliga könshormonet testosteron har på fysiskt aktiva kvinnor. När resultaten presenteras kan det väcka stor uppmärksamhet, enligt Björn Ekblom.
– Om resultaten blir som vi tror, det vill säga de som får testosteron får bättre resultat, så kommer det att uppmärksammas mycket både rent allmänt men även idrottspolitiskt.
Tryck på bilden nedan så startar filmen om forskningsprojektet.

Klicka på bilden för att starta filmen

Klicka på bilden för att starta filmen om kvinnor som får testosteron. Du kan även klicka på denna länk.

En anledning till att studien startades var när 2011 det internationella friidrottsförbundet IAAF stängde ute kvinnor med manligt höga nivåer av testosteron. En som stängdes av var Caster Semenya som vann VM-guld på 800 meter år 2009. Beslutet från IAAF stoppades 2015 av idrottens skiljedomstol Cas som fortfarande kräver mer bevis för att de aktiva verkligen drar fördel av det.

Pågår i tio veckor

Cirka 50 kvinnor ingår i studien där hälften får testestosteron och den andra hälften får placebo. Studien pågår under tio veckor och testpersonerna behandlas av testosterontillskott för att mäta effekten av fysisk prestation, kroppssammansättning och beteende. Studien är dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad vilket innebär att vissa deltagarna slumpmässigt får behandling av testosteron och vissa får placebo.
– Bakgrunden till att studien initierades är för att det finns kvinnor inom idrotten har onormalt höga värden av det manliga könshormonet. En dele har en fördel i de idrotter som bygger på uthållighet och kraft, säger Björn Ekblom, professor emeritus vid GIH.

Mäter maximal styrka

Före och i slutet av behandlingsperioden görs fysiska prestationsmätning på GIH, undersökning av kroppssammansättningen och enkäter om livskvalitet och beteende. Det genomförs tester som mäter den maximala styrkan i benen vid benspark och vid två olika hopptest. Här testas löpning på löpband med tre nivåer samtidigt som syreupptagning, hjärtfrekvens, laktat och uppskattad ansträngning registreras. Dessutom mäts maximal syreupptagningsförmåga och tid till utmattning vid löpning. Avslutningsvis genomförs ett maximalt cykeltest på 30 sekunder.

För de som vill doneras en muskelbiopsi från lårmuskeln under lokalbedövning. Anledningen till detta är för att studera muskulära anpassningar som kan förklara eventuella förändringar i otålighet och styrka hos kvinnor som får testosteron.

Studien är ett samarbete mellan Kvinnokliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset och GIH. Den finansieras delvis med medel från Centrum för idrottsforskning.