Projekt

Exempel på projekt vid Åstrandlaboratoriet.

Eva Blomstrands forskningsgrupp:

 • Effekt av träning och nutrition på proteinsyntes i muskeln. Länk till forskningsgruppen.
 • Hur påverkar excentrisk resp. koncentrisk träning proteinsyntes i olika fibertyper hos människa?
 • Perifera (muskulära) faktorers betydelse för maximal syreupptagning

Björn Ekbloms forskningsgrupp:

 • Hur sambandet mellan fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet och bukfetma har betydelse för såväl riskfaktorer, insjuknande och förtida död i hjärt-kärlsjukdomar. Länk till projektet om fysisk aktivitet, inaktivitet och riskfaktorer för hälsa.
 • Faktorer som påverkar fysiska prestationsförmågan. Studier som handlar om vad som begränsar maximal syreupptagning, om dopning, kost och prestationsförmåga.
 • The Physiology of Adventure Racing. Ett program där den extrema uthållighetsidrotten multisport analyseras från olika synvinklar.
 • Hur motion och fysisk aktivitet påverkar hälsan, studeras nu i LIV 2013 som är den tredje studien i LIV-serien (efter LIV 90 och LIV 2000 ), samt i SIH-projekten. Slumpmässiga urval av befolkningen i Sverige studerats här på olika sätt.
 • Får kvinnor effekt av att få testosteron? Läs mer och se filmen om forskningsprojektet.

Filip Larsens forskningsgrupp: 

 • Inverkan av arbete och träning på muskelns oxidativa funktion. Länk till forskningsgruppen.
 • Jämförelse mellan olika träningsformers effekt på muskulär oxidativ anpassning.
 • Fettförbränning vid arbete: reglering på muskulär nivå och inverkan av diabetes.

Människors muskelminne

Forskningsprojekt undersöker om människor har muskelminne.

Läs om projektet

Stillasittande

Forskningsprojektet om hur fysisk aktivitet respektive stillasittande påverkar din framtida hälsa.

Läs mer

EKBLOM-BAK test

EKBLOM-BAK test - ett submaximalt cykelergometertest för beräkning av VO2max.

Läs mer om testet

Kvinnors testosteron

Unik undersökning vid GIH om kvinnors prestation ökar om de får testosteron.

Se filmen