Mitokondriell funktion och metabol kontroll

Forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabol kontroll. Åstrandlaboratoriet, GIH. Forskningsledare: Filip Larsen.  

Personer  

Beskrivning av forskningen  

Muskulaturens energiprocesser är av avgörande betydelse för prestation och uthållighet i många idrottsgrenar men är också av betydelse för kroppens funktion och hälsa i vardagslivet.  

Den viktigaste energiprocessen är förbränning av näringsämnen med hjälp av syre. Förbränningsprocessen sker i speciella delar av muskelcellen som kallas mitokondrier. Mitokondriefunktionen påverkar mjölksyrabildningen och graden av fettförbränning och är därför av stor betydelse för prestationen vid uthållighetsarbete.  

En övergripande frågeställning för forskningsgruppen är att undersöka hur mitokondriernas funktion påverkas av fysisk träning samt vilken roll mitokondriefunktionen har i syretransportkedjan.  

Följande frågeställningar är aktuella:

  • Hur påverkas mitokondriefunktionen vid alltför hård träning, d.v.s. när träningen inte längre ger positiva anpassningar utan belastningen blir för hög och prestationsförmågan försämras?
  • Hur påverkar kosten sammansättning av makronutrienter (fett jämfört med kolhydrater) mitokondriernas anpassning till träning?
  • På vilket sätt anpassar sig mitokondriefunktion och vår metabolism till höghöjdsträning eller träning med extra syrgas?
  • Varför har vissa personer låg ämnesomsättning och lätt att gå upp i vikt? Hur mitokondrierna styr vår energiförbrukning.

Vår arbetsmetoder inkluderar fysiologiska arbetsförsök på människor, till hemodynamiska mätningar över isolerade muskelgrupper, till respiratoriska mätningar på isolerade mitokondrier, studier på primära myotuber samt molekylärbiologiska metoder i human muskelvävnad. 

Internationellt samarbete

  • Niels Ørtenblad, Preben Pedersen, Institutet for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Danmark 
  • Robert Boushel, School of Kinesiology, University of British Columbia, Kanada
  • José Calbet, Research Institute of Biomedical and Health Sciences (IUIBS), University of Las Palmas, Spanien  

Publikationer

Publikationer från forskningsgruppen  

Publikationer

Publikationer från forskningsgruppen Mitokondriell funktion och metabol kontroll

Till publikationer