Eva Blomstrands grupp

I forskningsgruppen ingår:

Beskrivning av aktuell forskning

Hur påverkas träningseffekten om uthållighet och styrka kombineras i samma träningspass?

Att kombinera olika träningsformer är vanligt bland idrottare, ofta genomförs både uthållighets- och styrketräning vid samma tillfälle. När man i långtidsstudier har kombinerat dessa träningsformer tyder många undersökningar på att det har en negativ inverkan på styrkeökning och muskeltillväxt medan den aeroba kapaciteten inte påverkas, dock har inte alla kunnat påvisa denna negativa effekt på muskeltillväxt. Intressant är att beroende på hur de olika träningsformerna kombineras tycks man få olika effekt. Styrketräning som genomförs före uthållighetspasset verkar inte ha någon negativ effekt på styrketräningsresponsen, medan effekten av det omvända, dvs. konditionsträning som föregår styrketräningen fortfarande är oklar. I följande projekt undersöks hur intervallträning på cykel påverkar responsen i en tidigare aktiv respektive inaktiv muskel vad gäller stimulering av proteinsyntes och aktivering av enzymer som är involverade i muskeltillväxt.

Aminosyran leucins roll i anpassningen till styrketräning

Studier av enstaka träningspass har visat tydliga effekter på proteinomsättningen både syntes och nedbrytning ökar, men för att få en positiv proteinbalans i samband med styrketräning och en tillväxt av muskelmassa på sikt är det nödvändigt att tillföra nutrition, t.ex. i form av aminosyror. Riktigt hur en optimal sammansättning av nutrition ser ut för att ge största möjliga stimulans av proteinsyntesen är inte klart. Flera undersökningar har emellertid visat att endast de essentiella aminosyrorna behöver tillföras för att ge en stimulerande effekt på syntesen i samband med träning, tillförsel av de icke-essentiella aminosyrorna har däremot ingen ytterligare påverkan. Av de essentiella aminosyrorna är det framför allt de tre grenade aminosyrorna (leucin, isoleucin och valin) och då i synnerhet leucin som anses ha en anabol effekt, baserat framför allt på resultat från cellstudier och undersökningar på experimentdjur. I två undersökningar, en på män och en på kvinnor, studeras för närvarande vilken roll leucin har i förhållande till övriga essentiella aminosyror vad gäller förmågan att stimulera molekylär signalering och proteinsyntes i samband med styrketräning.

Hur påverkar styrketräning och näringstillförsel 1) nivån av fria aminosyror och 2) aktivering av enzym som reglerar proteinsyntes i olika fibertyper?

Den humana skelettmuskulaturen är sammansatt av fibrer som har olika kontraktila och metabola egenskaper. De långsamma typ I-fibrerna har högre oxidativ kapacitet och bättre uthållighet, medan de snabba typ II-fibrerna har högre glykolytisk kapacitet och en snabb kontraktionskarakteristik. Regelbunden styrketräning ökar nybildningen av muskelprotein och redan efter några månader ser man en ökning i tvärsnittsyta hos enskilda muskelfibrer. Det är framför allt typ II-fibrerna som ökar i yta, men en viss ökning ses också hos typ I-fibrerna. Genom att separera typ I- och typ II-fibrer från varandra i en muskelbiopsi och därefter analysera enskilda fibrer kan träningsinducerade förändringar i aminosyrakoncentration och enzymaktivitet mätas

Nationellt och internationellt samarbete

  • Mona Esbjörnsson/Eva Jansson, Inst. för klinisk fysiologi, Karolinska Institutet
  • Olav Rooyackers, CLINTEC, Huddinge sjukhus, Karolinska Institutet
  • H-C Holmberg, Mittuniversitetet, Östersund
  • Gerasimos Terzis, Atens universitet

 

Publikationer från forskningsgruppen

Publikationer

Urval av publikationer från Eva Blomstrands grupp

Till publikationer