Sidnumrering i uppsatsen

Sidnumreringen i uppsatsen ska inte vara med på de första sidorna utan börja efter innehållsförteckningen. 

Så här gör man i Word 2013 och senare:

  1. Ställ dig längst ner på sidan före den där du vill ha den nya sidnumreringen.
  2. Infoga en "Avsnittbrytning Nästa sida" (Avsnittsbrytning finns i menyn Sidlayout - Brytningar - Avsnittsbrytning Nästa sida).
  3. Infoga avsnittsbrytning
  4. Lägg in sidnumrering i sidfoten i det nya avsnittet (Gå in under menyn Infoga - Sidnummer - Nederst på sidan)
  5. Ändrar sig sidnumren i avsnittet före eller efter fast de inte ska? Gör så här: Stå i sidfoten (dubbelklicka där). Då dyker den gröna fliken "Verktyg för sidhuvud och sidfot" upp överst på sidan. I mittfältet "Navigering" finns "Länka till föregående" - avmarkera denna. Nu ska sidnumren i de olika avsnitten inte längre hänga ihop.
  6. Länka till föregående ska vara omarkerad
  7. För att börja med ett visst sidnummer: Markera sidnumret. Gå in på Sidnummer (långt till vänster i menyerna) - Formatera sidnummer. Bocka i Börja med ... om du vill börja med ett visst nummer.

Hälsningar

GIH biblioteket