Hur skapar jag en automatisk innehållsförteckning?

En innehållsförteckning skapas genom att du sätter rubrikerna i din uppsats med rätt format. Sedan lägger du in en innehållsförteckning som kopplas automatiskt till rubrikerna. Om du ändrar eller lägger till en rubrik så uppdateras innehållsförteckningen automatiskt.   

Så här gör du:  

Först: Sätt rubrikerna rätt   

Först ska du fixa till rubrikerna i din uppsats. Varje rubriknivå har ett eget format:

  1. Rubrik 1 för Rubriker på översta nivån, de som numreras Kapitel 1 (med en siffra efter)
  2. Rubrik 2 för Rubriker på den mellersta nivån, de som numreras Kapitel 1.1 (med två siffror efter)
  3. Rubrik 3 för Rubriker på den lägsta nivån, de som numreras Kapitel 1.1.1 (med tre siffror efter)

För att sätta rätt format på en rubrik markerar du rubriken. Välj sedan Rubrik 1, 2 eller 3 i formatmenyn. I Word 2013 ser formatmenyn ut så här (Startfliken längst till vänster ska vara markerad):

Alla rubriker i uppsatsen måste ha rätt format, annars kommer de inte med i innehållsförteckningen. Övrig text ska ha format Normal.

Sedan: Skapa en innehållsförteckning  

Om du har satt rubrikerna rätt kan du skapa en innehållsförteckning som uppdateras automatiskt när rubrikerna ändras. Gör så här:

Stå med markören på det ställe i uppsatsen där du vill ha innehållsförteckningen.

Gå in på menyn Referenser i överkanten.

Klicka på Innehållsförteckning längst till vänster.

Välj Automatisk innehållsförteckning1.

Nu skapas en innehållsförteckning från de rubriker som finns i uppsatsen.

Uppdatera innehållsförteckningen

När du lagt till, ändrat eller tagit bort en rubrik i uppsatsen måste du uppdatera innehållförteckningen för att ändringen ska slå igenom där. Gör så här:

  1. Klicka på innehållsförteckningen. En ruta dyker upp runt innehållsförteckningen.
  2. Klicka Uppdatera tabell överst i rutan.
  3. Kolla att ändringarna har gjorts i innehållsförteckningen.

Är något fel i innehållsförteckningen?

Dyker fel text upp upp i innehållsförteckningen? Eller saknas någon rubrik? Då måste du gå tillbaka i texten och kontrollera att rätt format är satt på rubrikerna och texten. Det kan hända att vanlig text har fått format Rubrik 2 istället för Normal. Eller att en rubrik har fått format Normal.

Fixa detta och uppdatera sedan innhållsförteckningen så ska det bli rätt.