Indrag vid längre citat

När du citerar ett längre stycke text (5 rader eller längre) blir det ofta tydligt att skriva den citerade texten i ett eget stycke med indragen vänsterkant, sk blockcitat. Du behöver då inte sätta citattecken " " runt texten.  

Så här gör du i Word 2013:  

  1. Markera det stycke som är citatet.
  2. Gå in på fliken Sidlayout.
  3. Ungefär mitt på sidan finns gruppen Stycke.
    Vid Indrag Vänster ökar du med pilarna till så mycket indrag som du önskar. Texten flyttas under tiden, så du kan se att det ser snyggt ut. Cirka 1 cm brukar vara bra. Klart.  

Källan måste självklart anges efter citatet som vanligt.