Referera

När du skriver uppsatser eller andra självständiga texter måste du tydligt visa vilka uppgifter eller idéer som inte kommer från dig själv, för att undvika plagiering. Detta görs genom att referera, dvs ange varifrån informationen hämtats.

Det finns olika sätt - eller stilar - att skriva sina referenser på. GIH använder genomgående Harvardstilen inom grundutbildningen för att förenkla för studenter och handledare. För instruktioner och exempel på hur referenserna ska skrivas, se Att ange källor.

Att ange källor

Att ange källor 8.2 uppl. 2016 (uppdaterad 12 juni 2017)
Hur du skriver referenser och litteraturlista i din uppsats enligt Harvardsystemet.

En mer utförlig Guide till Harvardsystemet finns från Högskolan i Borås. Se särskilt länken till pdf-guiden som är mer omfattande.

Hjälpmedel vid referenshantering

Referensfunktion i Word

Skapa referenser i databaser

Filmer om hjälpfunktioner som finns i Ebsco-databaserna (t ex Discovery), Google Scholar och Libris. Från Umeå universitetsbibliotek.

Referenshanteringsprogram

Det finns programvaror som kan hjälpa dig att hantera dina referenser. Här är några exempel på program som du kan använda utan kostnad.

EndNote Online (Se länk "Endnote" i svarta kanten överst på sidan)

Studenter vid GIH har tillgång till det webbaserade referenshanteringsprogrammet EndNote Online via databasen Web of Science.

EndNote Online har fler funktioner än gratisvarianten EndNote Basic.

EndNote Online-konto skapar du via databasen Web of Science:

  • Gå till Web of Science.
  • Om inloggning krävs loggar du in i med ditt vanliga IT-login för GIH.
  • När Web of Science öppnats väljer du EndNote, allra högst upp mitt på sidan.
  • Ett nytt fönster öppnas. Välj Sign up.

Andra referenshanteringsprogram är Zotero och Mendelay:

Zotero

Mendelay

Undvik plagiat

Genom att referera och citera på rätt sätt undviker du att plagiera andras texter.


Kortadress till sidan: www.gih.se/uppsats/referera