Referera

När du skriver uppsatser eller andra självständiga texter måste du tydligt visa vilka uppgifter eller idéer som inte kommer från dig själv, för att undvika plagiering. Detta görs genom att referera, dvs ange varifrån informationen hämtats.

Det finns olika sätt - eller stilar - att skriva sina referenser på. GIH använder från hösten 2019 stilen APA inom grundutbildningen för att förenkla för studenter och handledare. APA står för American Psychological Association

Referenshantering enligt APA-systemet

Referensguide för APA Från Karolinska institutet. Bra och tydlig guide till hur referenserna ska skrivas för böcker, artiklar etc. Also available in English: Reference guide for APA

Guide till referenshantering enligt APA-systemet Från Röda korsets / Södertörns högskola. Passar bäst för den som vill ha en utskriven guide brevid sig (pdf).

Tutorials and webinars from APA (English)

Du kan spara ner referenser från Libris, Discovery och andra sökverktyg direkt i APA-stilen.

Att ange källor (gammal)

Före hösten 2019 användes istället en variant av Harvardsystemet på GIH. Denna beskrivs i häftet Att ange källor. Studenter som redan har börjat skriva med Harvardsystemet kan välja mellan att använda Harvard eller APA. Alla andra studenter ska använda APA..

Att ange källor (gammal) 8.2 uppl. 2016 (uppdaterad 12 juni 2017)
Hur du skriver referenser och litteraturlista i din uppsats enligt Harvardsystemet. OBS att alla nya studenter ska använda APA-systemet istället.

En mer utförlig Guide till Harvardsystemet finns från Högskolan i Borås. Se särskilt länken till pdf-guiden som är mer omfattande.

Hjälpmedel vid referenshantering

Referensfunktion i Word

Skapa referenser i databaser

Filmer om hjälpfunktioner som finns i Ebsco-databaserna (t ex Discovery), Google Scholar och Libris. Från Umeå universitetsbibliotek.

Referenshanteringsprogram

Det finns programvaror som kan hjälpa dig att hantera dina referenser. Här är några exempel på program som du kan använda utan kostnad.

EndNote Online (Se länk "Endnote" i svarta kanten överst på sidan)

Studenter vid GIH har tillgång till det webbaserade referenshanteringsprogrammet EndNote Online via databasen Web of Science.

EndNote Online har fler funktioner än gratisvarianten EndNote Basic.

EndNote Online-konto skapar du via databasen Web of Science:

  • Gå till Web of Science.
  • Om inloggning krävs loggar du in i med ditt vanliga IT-login för GIH.
  • När Web of Science öppnats väljer du EndNote, allra högst upp mitt på sidan.
  • Ett nytt fönster öppnas. Välj Sign up.

Andra referenshanteringsprogram är Zotero och Mendelay:

Zotero

Mendelay

GIH biblioteket erbjuder inte support för studenter i EndNote, Zotero eller Mendelay, men det finns gott om tutorials och kurser på t ex Youtube.

Undvik plagiat

Genom att referera och citera på rätt sätt undviker du att plagiera andras texter.

 


Kortadress till sidan: www.gih.se/uppsats/referera