Plagiat

Med plagiat avses en imitation eller stöld, i uppsatssammanhang ofta i form av en direkt avskrivning av en text utan referenser till ursprungskällan. Det är viktigt att vara noggrann med placeringen av referenser, annars finns risken att vissa referat eller citat framstår som ens egen text.

På sidan Referera kan du läsa mer om referenshantering.

För att förebygga plagiat använder GIH databasen Urkund dit alla uppsatser skickas för plagiatgranskning. Om plagiat upptäcks kan detta leda till en anmälan till rektor.

Se Policy för plagiering och användandet av Urkund vid GIH.

Så här fungerar Urkund

Studenten lämnar in sitt arbete i Canvas (eller Ping Pong) som är kopplat till Urkund. Ansvariga lärare avgör om inlämningsuppgiften ska skickas till Urkund. Läraren erhåller plagieringsrapport som kan delas med studenten.

Studenten får information om uppgiften skickas via Urkund. I Ping Pong står det då: "OBS! De dokument du skickar in kommer att plagiatkontrolleras. Kontrollen görs via plagiatkontrolltjänsten URKUND. Innan du lämnar in, försäkra dig om att din fil är sparad i ett format som tjänsten har stöd för." Dessa filformat godkänns av URKUND.

 


Kortadress till sidan: www.gih.se/uppsats/plagiat