Enkäter i uppsatsen

Ska du skriva uppsats och vill använda enkäter för att samla in material? Här finns tips om hur du kan hitta exempel på enkäter inom ämnet fysisk aktivitet och hälsa. Tänk på att referera ordentligt om du använder frågor från enkäter du har hittat om du vill använda frågorna i din egen enkät.

Det finns också en sida med tips om gratis enkätverktyg på webben för dig som vill skicka ut en enkät elektroniskt.

Söka enkäter i databaser och på internet

Enkäter som forskare har använt i sina undersökningar kan finnas med i de tidskriftsartiklar där forskningsresultaten presenteras. Dessa artiklar hittar du genom att söka i databaser som t ex SportDiscus och PubMed, eller på internet.

Användbara sökord i databaserna kan vara questionnaire (motsv. frågeformulär) eller survey i kombination med lämpligt ämnesord (t.ex. health eller physical activity).

Exempel PubMed för medicin, hälsa etc

Gå till PubMed. Kombinera dina sökord med "Questionnaires"[Mesh], t ex physical activity health "Questionnaires"[Mesh]. (Mesh betyder att questionnaires ska vara ett pålagt ämnesord, dvs verkligen handla mycket om det).

Exemple Googlesökning, alla ämnen

“Research questionnaire” “physical activity” eller survey "physical activity"

Exempel Eric (Ebsco) för pedagogik etc

Gå till ERIC. Gör så här:

  1. Se till att alla databaser utom ERIC är urbockade i "Choose databases"
  2. Skriv in de sökord (ämnesord) du vill hitta enkäter om
  3. På nästa rad: skriv tests/questionnaires och välj "PU Publication Type"
  4. Klicka Search

Skärmdump från ERIC

Andra webbresurser för enkäter

HSRR (Health Services and Sciences Research Resources) är en databas där man kan söka efter tester och annat.

International Physical Activity Questionnaire “The purpose of the International Physical Activity Questionnaires (IPAQ) is to provide a set of well-developed instruments that can be used internationally to obtain comparable estimates of physical activity.”

Prof. James F. Sallis Measure Section En samling av enkäter och mätmetoder inom hälsa, fysisk aktivitet och liknande.

Self-Determination Theory Questionnaires Enkäter kring motivation för hälsa, träning, behandlingar och annat, med teoretisk grund i Self-Determination Theory.

Litteratur med exempel på enkäter

Streiner, D (2008). Health measurement scales: a practical guide to their development and use. Oxford: Oxford University Press. Se Apendix B: Where to find tests

Bowling, A (2005). Measuring health : a review of quality of life measurement scales. Buckingham: Open University Press.

Exempel på enkäter och frågeformulär som använts vid projekt inom GIH

GIH:s hälsotest

På GIH finns ett egenutvecklat test som kallas GIHs hälsotest. Om du är intresserad av detta kan du kontakta Eva Andersson, eva.andersson@gih.se.

LIV-projektet

I LIV 2000 rapporten finns enkät och testprotokoll för studien LIV 2000 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Mer information om LIV-projektet

SIH-projektet

Projektet Skola-idrott-hälsa har publicerat en rapport från 2004 med flera enkäter som bilagor. (Se under rubriken Rapporter):

Engström, L (2004). Skola - idrott - hälsa: Studier av ämnet idrott och hälsa samt av barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska kapacitet och hälsotillstånd. Stockholm: Idrottshögskolan

Enkäter från SIH-projektet 2010 finns längst ner på sidan om du följer denna länk.

Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ)

I en artikel i tidskriften Sport Psychologist bekrivs Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ), validerat av Göran Kenttä och Carolina Lundqvist vid GIH. Kräver inloggning utanför GIH.

Enkäter i avhandlingar

Exempel på avhandlingar som har enkäter som bilagor:

Larsson, B. (2008). Ungdomarna och idrotten: tonåringars idrottande i fyra skilda miljöer. (Doctoral dissertation). Stockholm: Pedagogiska institutionen.

Larsson, L. (2009). Idrott – och helst lite mer idrott: Idrottslärarstudenters möte med utbildningen. (Doctoral dissertation). Stockholm: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet.

 

Webbenkäter

Tips på gratisprogram för att skapa webbenkäter

Läs mer

Skriva och referera

Skriva och referera
Ska du skriva uppsats? Här hittar du information om vad som gäller för dig som skriver uppsats på GIH.

Mer om att skriva uppsats