DiVA-registrering av uppsats

Självständiga arbeten skrivna av GIH-studenter på grund- och avancerad nivå ska läggas in i publiceringsdatabasen DiVA. Du som är student registrerar själv din uppsats när den blivit godkänd och klar.  

Så här gör du:  

  1. Registrera din uppsats i DiVA:s registreringsformulär. Först måste du besvara några frågor om personuppgifter och bilder i din uppsats. 
  2. Logga in i DiVA-formuläret med ditt vanliga användarnamn och lösenord på GIH (som till studentmejlen etc). Du som inte har GIH-login - kontakta biblioteket, biblioteket@gih.se, tel 08-120 53 800 för gästlogin.
  3. För att kunna ladda upp arbetet i DiVA måste du ha sparat det i pdf-format. I och med att du registrerar ditt arbete i DiVA godkänner du elektronisk publicering av ditt arbete på internet. Om någon student inte vill att arbetet ska finnas ute på webben måste en diskussion tas med examinator.
  4. När du har lagt in din uppsats i DiVA kan du få ut dina poäng för kursen. Biblioteket meddelar din examinator att uppsatsen är inlagd i DiVA, och examinator rapporterar därefter in betyget i Ladok.

Läs mer om hur du fyller i DiVA-formuläret

Se instruktionsfilm om hur du registrerar din uppsats i DiVA

Din uppsats blir sökbar i GIH:s publiceringsdatabas DiVA och Uppsatser.se. Det kan ta några dagar från det du registrerar uppsatsen. Den blir även sökbar via sökmotorer som Google, men det kan ta längre tid.  

Läs mer om DiVA registrering - frågor och svar

Läs om hur GIH hanterar personuppgifter

Registrera uppsats i DiVA

Registrera uppsats i DiVA
Registrera ditt självständiga arbete i DiVA, GIH:s publikationsdatabas. (icon) Till registreringsformuläret

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Se instruktionsfilm om hur du registrerar din uppsats i DiVA

Se instruktionsfilm