Skriva och referera

Här finns information för dig som ska skriva självständigt arbete eller annan skriftlig uppgift.

I uppsatsskrivande på högskolenivå är det viktigt att hålla sig till bestämda regelverk vad gäller referenser, plagiering, form och formalia. På denna sida finns information om regelverk som gäller vid GIH, samt tips och hjälpmedel som du kan ha nytta av i ditt skrivarbete. Vid allmänna frågor, kontakta GIH biblioteket.

Regelverk

Uppsatsguiden - råd och anvisningar för uppsatsskrivning
Version 8.2 2019. Uppsatsguiden (hette tidigare Rånäsdokumentet) används som handbok för studenter som skriver självständigt arbete vid GIH. I Uppsatsguiden finns bland annat information om uppsatsprocessen, struktur, samt nivåspecifika anvisningar med betygskriterier. Det finns även en checklista för opponering.

RefereraOm hur du refererar och gör källhänvisningar enligt APA-systemet, hur du undviker plagiat,vad som gäller för bilder i uppsatsen mm.

PersonuppgiftsbehandlingOm du tänker använda personuppgifter för ditt självständiga arbete finns det mycket att tänka på. Detta finns beskrivet i 8 steg.

Word - Hjälpmedel och tips

Uppsatsmall för Word 2016 och 2013 (okt 2019)
Uppsatsmallen kan du använda för att få rätt format och rubriker i din uppsats. Spara ner mallen på din dator (högerklicka på länken och välj Spara som). Sedan öppnar du mallen och kan skriva din uppsats i den.

Om uppsatsmallen  (okt 2019)
Information om hur du använder uppsatsmallen och exempel på hur uppsatsen ska se ut.

Uppsatsmall för Word 2007 (sept 2012)

  • Word-hjälp För den som vill lära sig mer om Microsoft Office Word. Även praktiska tips som hur du fixar sidnumrering och innehållsförteckning i uppsatsen.

Mer hjälpmedel och tips i skrivandet

Om Bilagan LitteratursökningI bilagan Litteratursökning ska återge du de sökningar som du har gjort för att hitta tidigare forskning inom ditt ämnesområde. Från biblioteket.

Informationssökning i uppsatsarbetetLäs mer om hur du kan söka för att hitta tidigare forskning och annan litteratur till din uppsats. Från biblioteket.

Enkäter i uppsatsenTips på hur du kan hitta exempel på enkäter att använda i uppsatsen. Här finns även länkar till gratis verktyg för att skicka ut webbenkäter.

SkrivguidenEn webbplats skapad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Samarbete mellan fyra olika högskolor. Writingguide.se is also available in English.

DiVA-registrering av självständigt arbete

När din uppsats är färdig och godkänd ska du registrera den i DiVA, GIH:s publikationsdatabas. 

Adress till denna sida: www.gih.se/uppsats

Guide till infosökning

Om att söka information, t ex tidigare forskning till din uppsats. Från GIH biblioteket.

Mer om infosökning

Uppsatser.se

Uppsatser.se - Sök och läs uppsatser från svenska högskolor och universitet, tips på uppsatsämnen, stipendier mm. (icon) Till uppsatser.se