DiVAs webbformulär - tips om hur du fyller i

Din uppsats måste vara godkänd och klar innan du kan registrera den i publikationsdatabasen DiVA. Tänk på följande:

  • Spara uppsatsen i pdf-format. I Word: Arkiv - Spara som Adobe PDF
  • Har du med bilder som du har tagit från en bok eller internet? I så fall måste du antingen fråga om lov eller ta bort bilderna. Läs mer om bilder och upphovsrätt i uppsatsen
  • Har du med egna uppgifter som mejladress eller telefonnummer i uppsatsen och inte vill att de ska ligga ute på internet i DiVA? I så fall kan du stryka dessa uppgifter i den pdf du laddar upp. (Skriv t ex "Telefonnummer: XXX" istället)

Se instruktionsfilm om hur du registrerar din uppsats i DiVA

Gör så här för att registrera din uppsats 

Gå in på DiVAs registeringsformulär: https://gih.diva-portal.org/login/  

Logga in med ditt vanliga användarnamn och lösenord på GIH (som till studentmejlen etc).

Välj Lägg till publikation / Ladda upp filer.

Välj publikationstyp = Studentuppsats (Examensarbete). Klicka Fortsätt.  

Fyll i formuläret. Några tips: 

Efternamn och förnamn - ska fyllas i.

Födelseår - behövs ej fyllas i.  

Ansvarig institution - ska vara Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap.  

E-post - Fyll i din mejladress så får du ett mejl när arbetet är registrerat i DiVA. Mejladressen kommer inte att synas på webben, den är bara till för meddelandet.

Ytterligare författare - Klicka på knappen om ni är flera författare. Då dyker fler fält upp.  

Titel – Här skriver du in titeln på din uppsats. Ställ sedan in språk.

Alternativ titel använder du om du har en engelsk titel också.

Uppsatsnivå – Uppsatser på Lärarprogrammet ska vara Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen) eller Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen). Övriga uppsatser är Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen).   

Högskolepoäng – Självständiga arbeten är oftast på 15 hp.

Utbildningsprogram - Välj ditt program i rullgardinsmenyn.

Ämne/kurs – Används ej längre, kan lämnas tomt. Utbildningsprogram (valet ovanför) gäller sedan 2009.

År – Ange det år du skrev färdigt arbetet.

Antal sidor - Kan lämnas tomt.

Serie – Välj Examensarbete i rullgardinsmenyn. Nummer i serien skriver du med årtalet först, t ex 2019:36.

Allt kan lämnas tomt fram till:  

Nationell ämneskategori – Klicka på knappen och välj ett ämne som passar din uppsats. Klicka på plustecknen för att få fram underkategorierna (t ex Samhällsvetenskap – Utbildningsvetenskap – Pedagogiskt arbete.

Nyckelord – Fyll i ord som du tror att andra kan komma att söka på för att hitta din uppsats. Skriv in dem med kommatecken emellan, t ex idrottsundervisning, skolan, gymnastik. 

Ingår i projekt – Lämnas för det mesta tomt. 

Abstract – Din sammanfattning ska läggas in i detta fält. För att fylla i sammanfattningen är det bästa att kopiera texten ur din uppsats och sedan klistra in den i Abstract-fältet. Har du sammanfattning på flera språk, t ex svenska och engelska, klickar du på knappen Ytterligare abstract för att få upp ett till fält.

Handledare – Fyll i namn och Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap (om det inte är en extern handledare, då kan du fylla i den institution som handledaren tillhör). Titel och e-post lämnas tomt. 

Examinator – Fyll i som för fältet Handledare.

Klicka Fortsätt.

Ladda upp fil - Här ska du skicka in ditt arbete. Se till att det är den slutgiltiga versionen av uppsatsen du har! Du måste ha gjort om din uppsats till pdf-format. Du får inte ha med några bilder eller liknande som du inte har upphovsrätten till i din uppsats.

Låt Fulltext och Pdf stå kvar i rutorna. Klicka Bläddra-knappen och sök upp din uppsatsfil på datorn. Klicka sedan Upload för att ladda upp filen. För att uppsatsen ska kunna läggas ut på webben i fulltext måste du läsa och godkänna det bifogade avtalet och sedan klicka i rutan Jag godkänner publiceringsvillkoret.

Klicka Fortsätt.

Läs igenom sidan och kontrollera att det ser okej ut. Om du vill ändra något klickar du Ändra längst ner. Annars klicka Skicka in och du är klar!

Om du har fyllt i din mejladress kommer det ett mejl från biblioteket inom några dagar att uppsatsen har kommit in ordentligt i DiVA.

Något du undrar över? Se vår sida med Vanliga frågor.

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Registrera dina publikationer i DiVA, GIH:s publikationsdatabas. (icon) Till registreringsformuläret

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Se instruktionsfilm om hur du registrerar din uppsats i DiVA

Se instruktionsfilm