Om DiVA

DiVA är GIH:s publikationsdatabas, där material som publiceras vid GIH registreras. DiVA började användas vid GIH 2007, men en hel del verk från tidigare år finns också registrerade.

Forskarnas och lärarnas publicering är komplett i DiVA från och med år 2010. Här finns artiklar, avhandlingar, böcker, rapporter mm som fulltext (pdf) eller som referenser. 

Självständiga arbeten motsvarande C- och D-uppsatser skrivna av studenter vid GIH finns registrerade i DiVA i fulltext från och med 2005. Studentuppsatser från tidigare år finns endast i tryckt form och går att låna på GIH biblioteket. De är sökbara i bibliotekets katalog.  

Sök i DiVA på http://gih.diva-portal.org   

Hittar du inte det material du söker i DiVA kan du söka i GIH:s bibliotekskatalog eller i Libris.    


DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, är ett publiceringssystem som är ett samarbete mellan ett antal svenska universitet och högskolor. 

Läs mer om DiVA

SwePub är en samlad söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor. Där hittar du bland annat allt material i DiVA, förutom studentuppsatser.

Sök i SwePub

Studenters självständiga arbeten från många svenska lärosäten, bland annat GIH, hittar du i Uppsatser.se