Tips för strategisk publicering

Strategisk publicering handlar om var och hur jag ska publicera mig för att bäst bli läst och citerad. Här finns länkar till olika resurser och mer information om publicering.

Allmänt att tänka på

För att välja tidskrift när du ska publicera din artikel finns det olika saker att överväga. Viktigast är att tidskriften passar ditt ämnesområde, men också vilken status tidskriften har inom ämnet.

Förutom tips från handledare och kollegor, kan tjänster som ämnesmatchar ditt abstract (Manuscript matcher och Janes) vara till hjälp.

Vilka tidskrifter som har värderats högst inom ett visst ämne kan du se i Journal Citation Reports, där tidskrifternas impact factor mäts. Du kan också få tips från den norska lista som rankar tidskrifter i två nivåer indelat efter ämne.

Viktigt att ta ställning till är också möjligheten till att publicera open access, alltså fritt tillgängligt.

Mer om allt detta kan du läsa på denna sida.

Impact Factor / Journal Metric

Impact Factor är ett värde som tilldelas vetenskapliga tidskrifter för att ange hur mycket artiklarna i en tidskrift i genomsnitt citeras. I databasen Journal Citation Report (som hör till Web of Science) kan man söka efter specifika tidskrifter eller ämnesområden, se nedan. Ofta står även angivet på tidskriftens webbplats vilken Impact Factor den har.

Det finns även andra sätt att räkna genomsnittligt antal citeringar för tidskrifter, t ex genom databasen Scopus från Elsevier, som kallar sina siffror Journal Metric eller CiteScore. Scopus finns ej på GIH, men här finns en fri söktjänst för Journal Metric från Scopus.  

Web of Science

Web of Science (fd ISI) är en databas som bl a räknar citeringar för artiklar. Den innehåller även underdatabasen Journal Citation Report som anger Impact Factor för olika tidskrifter. Ämnesområdena är främst naturvetenskap och medicin, samhällsvetenskap och framför allt humaniora är sämre täckt.

I Web of Science kan man se hur många gånger en viss artikel har citerats av andra författare, och i vilka artiklar. Det kan vara ett bra sätt att följa vilka andra artiklar som har citerat en artikel som är viktig i ditt arbete.

Läs mer om Web of Science 

Open access - vad gäller?

Open access innebär att man publicerar material fritt tillgängligt på webben. Detta kan man göra på olika sätt: Genom att välja en open access-tidskrift, välja en "vanlig" tidskrift och betala en extra avgift eller genom att lägga ut artiklen i DiVA med vissa restriktioner.

Läs mer om open access 

Få tips på lämplig tidskrift för publicering

Manuscript matcher är en funktion i EndNote och Web of Science som hjälper dig att hitta lämplig tidskrift för din artikel. Skriv in artikelns titel och abstract samt eventuellt referensbibliotek i EndNote, så får du förslag på lämpliga tidskrifter från Journal Citation Index. Inloggning krävs.

I tjänsten Jane (Journal/Author Name Estimator) kan man klistra in titel eller abstract på sin artikel och få tips om vilka tidskrifter som kan vara lämpliga att publicera sig i för detta ämne. Fungerar bäst inom medicin, eftersom tjänsten jämför med artiklar ur Medline. Fritt tillgänglig.

Till Jane

Är du tveksam till om tidskriften är lämplig? Gå igenom punkterna på sidan Think, check, submit. Du kan också söka upp tidskriften i tjänsten LiU Journal Checkup från Linköpings universitet, som ger en snabb utvärdering av vetenskapliga tidskrifter. Se även rubriken Tveksamma open access-förlag.  

Norskt (och snart svenskt) register över publiceringskanaler

Här kan man se vilka tidskrifter som finns inom det egna ämnet. Alla tidskrifter där norska forskare har publicerat sig de senaste 5 åren finns med.

Välj ämne i rullgardinsmenyn "NPI fagfelt" (t ex Idrettsforskning). Nivå 2 för en tidskrift betyder "ledande tidskrift inom ämnesområdet".

Sök i Norskt register över vetenskapliga publiceringskanaler 

Ett motsvarande svenskt register är under arbete, och en preliminär lista finns ute på VR:s sida Svenska listan – ett register över sakkunniggranskade publiceringskanaler i Swepub 

Tveksamma open access-förlag

Det finns fuskförlag som försöker lura forskare att publicera sig i oseriösa tidskrifter för att ta publiceringskostnaden som forskaren betalar för open access. Dessa brukar kallas "predatory publishers". Var därför uppmärksam om du får en fråga om publicering från ett förlag eller en tidskrift som du inte känner till. Några saker att tänka på:

  • Är tidigare publicerade artiklar författade av välrenommerade författare och/eller från i ämnet välrenommerade institutioner?
  • Vilka sitter i ”editorial board”?
  • Finns det bra kontaktinformation?
  • Är villkoren i ”License to publish” rimliga?

Fler saker att tänka på finns på sidan Think, check, submit

Open Access och tveksamma förlag: En guide och stöd i att bedöma open access-tidskrifter. Av Pieta Eklund, Högskolan i Borås


Adress till sidan: www.gih.se/bibliotek/publiceringstips

Strategisk publicering

Tips om var och hur du kan publicera dig för att bäst bli läst och citerad