Open Access

Om open access - 3 olika sätt

Open access innebär att man publicerar material fritt tillgängligt på webben, så att alla kan få tillgång till informationen. Det är vanligt att använda en Creative Commons-licens som styr vad andra får göra med publikationen.  

Det finns olika sätt att publicera sig open access:

  1. Publicera sig i en open access-tidskrift
  2. Publicera sig i en "vanlig" tidskrift, men betala en extra avgift för att artikeln ska bli fritt tillgänglig
  3. Lägga ut artikeln som pdf i DiVA

1. Publicera i en open access-tidskrift

Det finns tidskrifter där alla artiklar är fritt tillgängliga. Ofta finansieras dessa genom att författaren betalar en avgift, men det finns också de som finansieras av en stiftelse eller organistion. I databasen DOAJ (Directory of Open Access Journals) kan du se vilka tidskrifter inom ditt ämnesområde som är Open Access.

Tänk på att det finns tveksamma open access-förlag som tar ut en författaravgift utan att ha en korrekt peer review-process. Läs mer om tveksamma open accessförlag nedan.  

2. Publicera i vanlig tidskrift (hybridtidskrift) mot författaravgift

Det är vanligt att tidskrifter ger författaren möjligheten att lägga ut artikeln open access mot en extra avgift (APC, Article Processing Charges). Dessa tidskrifter kallas hybridtidskrifter.

GIH har avtal med med ett antal tidskriftsförlag som gör att författaren inte behöver betala eller får rabatt på en sådan avgift.

Läs mer om vilka avtal om författaravgifter som finns på GIH 

3. Lägg ut artikeln som pdf i DiVA

Många tidskrifter tillåter att man lägger ut artikeln open access i DiVA, men med vissa restriktioner. Ofta tillåts sk "author's version", dvs författarens sista, godkända och rättade manuskript, men utan förlagets layout. I Sherpa/Romeo databasen kan man söka efter tidskrifter och utgivare (publishers) och se vilka som tillåter att man lägger ut sin artikel i DiVA som pdf (open access).

Tveksamma open access-förlag

Det finns fuskförlag som försöker lura forskare att publicera sig i oseriösa tidskrifter för att ta publiceringskostnaden som forskaren betalar för open access. Var därför uppmärksam om du får en fråga om publicering från ett förlag eller en tidskrift som du inte känner till. Några saker att tänka på:

  • Är tidigare publicerade artiklar författade av välrenommerade författare och/eller från i ämnet välrenommerade institutioner?
  • Vilka sitter i ”editorial board”?
  • Finns det bra kontaktinformation?
  • Är villkoren i ”License to publish” rimliga? 

Open access vid GIH

GIH biblioteket kontrollerar i mån av tid de vetenskapliga artiklar som läggs in i DiVA sedan 2014 för att se om open access är tillåtet i någon form. Ofta är open access tillåtet, men bara med artikeln i manuskript-form, utan förlagets layout.

Du som står som förste GIH-författare för artikeln får då ett mejl från biblioteket där vi ber om manuskript-versionen. Biblioteket lägger sedan in denna i DiVA med försättsblad och anpassat efter eventuell embargotid (=fördröjning).

Open access-policy på GIH

2007 antog dåvarande Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid GIH ett policydokument rörande hantering av open access publicering respektive bibliografiska referenser till publicerade arbeten. GIH:s policy säger att:

Forskarna/lärarna vid GIH rekommenderas att:

  • i möjligaste mån deponera en kopia av varje publicerad text i GIH:s digitala arkiv DiVA
  • i möjligaste mån publicera sina forskningsartiklar i en fritt tillgänglig vetenskaplig tidskrift när en lämplig sådan existerar  

samt att

  • forskarna/lärarna ansvarar för att i DiVA lägga in bibliografiska data om alla sin vetenskapliga och populärvetenskapliga texter med anknytning till deras anställning vid GIH.

Läs hela policydokumentet (pdf) 

Länkar till mer information:  

Vetenskapsrådet: Publicera med öppen tillgång (open access)VR:s informationssidor om öppen publicering och öppen vetenskap. 

A Very Brief Introduction to Open Access by Peter Suber Kort introduktion till vad open access innebär, med länkar till mer information.

OpenAccess.se "Programmet ska främja maximal tillgänglighet och synlighet för arbeten som produceras av forskare, lärare och studenter genom att stödja den elektroniska publiceringen vid svenska universitet och högskolor. "

Strategisk publicering

Tips för strategisk publicering
Tips om var och hur du kan publicera dig för att bäst bli läst och citerad.

Läs mer