ORCID forskar-id

ORCID är ett internationellt id-nummer för forskare, som används för att identifiera forskare i system som DiVA och Prisma.

Alla GIH-forskare uppmanas av FFN att skaffa ett ORCID och sedan meddela biblioteket, som administrerar en lista över numren.

Så här gör du:

1. Gå in på www.orcid.org och välj Register now. Att registrera sig tar ca 30 sekunder.
Här finns en lathund till ORCID-registrering.

2. Meddela biblioteket ditt nya ORCID genom mejl: biblioteket@gih.se.

Du som redan har registrerat dig för ORCID - meddela ditt ORCID till biblioteket.

Biblioteket administrerar en lista över alla GIH-forskares ORCID för att se till att numret kommer med i DiVA. Om du har tappat bort ditt ORCID kan du kontakta biblioteket eller söka upp dig själv på www.orcid.org.

Bibliotekets lista bygger på samtycke, och du kan när som helst kontakta oss om du vill att vi ska ta bort dina uppgifter. Personer som har slutat på GIH tas bort efter ca 2 år (eftersom publikationer har viss eftersläpning).

Hur kan jag se om jag har ett ORCID och vad det är?

Sök på ditt namn i DiVA och gå in på valfri publikation i träfflistan. För varje GIH-författare står ORCID efter namnet.

Du kan också söka på ditt namn på www.orcid.org . Eftersom en stor mängd namn är registrerade där är det viktigt att du ser att det verkligen är du, och inte en namne.

Du kan förstås också fråga på GIH biblioteket.

Mer om ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är en internationell identifikation för forskare. Identifikationen gör det möjligt att skilja på forskare med samma namn och följer med forskaren om hen byter namn eller lärosäte. Bakom ORCID står en icke-vinstdrivande internationell organisation, se http://orcid.org/content/about-orcid .

För forskare som söker medel från Vetenskapsrådet genom Prisma krävs idag ORCID. För GIH:s publikationsdatabas DiVA underlättar ORCID eftersom det då går att identifiera forskare och koppla publikationerna till rätt person, även om de byter namn eller lärosäte. Vetenskapsrådet förslag om nytt system för medelstilldelning kommer att kräva ORCID om det går igenom. Det finns därför flera skäl till att forskare på GIH ska registrera sig för ORCID.


 

Adress till sidan: www.gih.se/orcid 

ORCID

Registrera dig för ORCID, internationellt forskar-id.

(icon) ORCID