Registrera publikationer i DiVA för forskare och lärare


Introduktion till DiVA

Samtliga publikationer som skrivs vid GIH ska registreras i DiVA, GIH publikationsdatabas. Ur DiVA genereras publikationlistorna på www.gih.se och årliga sammanställningar av publikationer tas ur DiVA. 

Du som forskare ansvarar själv för att dina publikationer registreras i DiVA. Biblioteket importerar artiklar från "Swedish School of Sport and Health Science" från internationella databaser (PubMed, Web of Science och Ebsco) till DiVA. Du som författare måste komplettera detta genom att registrera övriga publikationer (kapitel, konferensbidrag, böcker etc) i DiVA:s registereringsformulär

Senaste datum för att publikationerna måste vara inlagda för att komma med i årssammanställningen meddelas varje år, men brukar vara runt 15 januari året därpå. Kontrollera att alla dina publikationer finns med, exempelvis genom DiVA-länken på din profilsida, och komplettera om något saknas.

När du ska registrera material i DiVA - punktlista

Gör detta när du ska lägga in dina publikationer i DiVA:

1. Logga in i registeringsformuläret på https://gih.diva-portal.org/. Använd samma inloggningsuppgifter som till datorn på GIH.

2. Överst ser du dina senaste publikationer i DiVA. Dina medförfattare eller biblioteket kan redan ha hunnit registrera din publikation.

3. Om någon publikation saknas - fyll i registreringsformuläret.

Tips om hur du fyller i DiVAs registreringsformulär

4. Om du har rättighet att lägga ut publikationen i fulltext som pdf kan du göra detta i nästa steg. För vetenskapligt granskade artiklar kollar biblioteket rättigheterna och kontaktar dig angående detta vid behov.

Läs mer om hur du kontrollerar rättigheter för open access.

Tips!

Du kan spara uppgifter om författare du lägger in ofta, t ex dig själv och dina vanligaste medförfattare.

Beskrivning av hur du sparar författaruppgifter (pdf) 

Open Access eller Parallellpublicering - publicera i fulltext  

Att lägga ut sin forskningspublicering på webben är ett bra sätt att snabbt och enkelt kunna sprida dem till forskarkollegor och andra intresserade. Det finns också studier som visar att fritt tillgängliga vetenskapliga artiklar blir mer lästa och får fler citeringar.

Du måste själv ha rättigheterna till din publikation för att kunna lägga in fulltext i DiVA. Ofta har man som författare skrivit över rättigheterna till förlaget, men i många fall ger förlagen tillåtelse att parallellpublicera artikeln i ett lokalt arkiv, t ex DiVA (self archiving på engelska).

Slå upp i databasen Sherpa/Romeo om du får parallellpublicera din internationella artikel

Läs mer om hur du kontrollerar om du får lägga ut fulltext eller inte.

Läs mer om Open Access och att göra forskningspublicering fritt tillgänglig. 

Varför registrera i Diva?

Samtliga publikationer skrivna av forskare och lärare vid GIH ska registreras i DiVA. Ur DiVA kan sedan publikationslistor av olika slag hämtas, till årssammanställningen (görs fr o m 2010), rapportering av olika slag eller till olika webbsidor.

Det som registreras i DiVA blir dessutom sökbart på webben i bland annat SwePub, WorldCat, Google och Google Scholar.

Publikationer som registreras i DiVA kommer med i din personliga publikationslista på din personalsida. De kommer också med i forskningsgruppens publikationslista på webben (se Forskningssidorna). Du kan när som helst ta ut en lista över dina publikationer (se beskrivning) för att använda i CV och liknande.

2007 antog dåvarande Forsknings- och utbildningsnämnden (FUN) vid GIH ett policydokument om Open Access publicering och registrering i DiVA av arbeten publicerade vid GIH.

Läs mer om GIH:s Open Access policy. 

Ta ut publikationslista ur DiVA

Ur DiVA kan du ta ut en lista över dina publikationer. Listan kan du sedan klistra in i ett worddokument för att använda till CV eller liknande. Här finns en beskrivning av hur du tar ut en lista över dina publikationer.


Adress till denna sida: www.gih.se/diva/registreringforskare

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Registrera dina publikationer i DiVA, GIH:s publikationsdatabas. (icon) Till registreringsformuläret

Strategisk publicering

Tips för strategisk publicering
Tips om var och hur du kan publicera dig för att bäst bli läst och citerad.

Läs mer