Publicering för forskare och lärare

Här finns information om publicering och DiVA för dig som är forskare, lärare eller doktorand vid GIH.

Registrera i DiVA

Allt som publiceras vid GIH ska registreras i vår publikationsdatabas DiVA, med eller utan bifogad fulltext. Författaren ansvarar själv för registrering av sina publikationer. Det kan vara artiklar, böcker, kapitel, avhandlingar, rapporter mm.

Läs mer om hur du registrerar i DiVA

Tips för strategisk publicering

Strategisk publicering handlar om var och hur jag ska publicera mig för att bäst bli läst och citerad. Hur väljer jag vilken tidskrift som är bäst för att publicera mina forskningsresultat? Hur ser jag Impact Factor för en tidskrift? Vilka internationella tidskrifter finns inom mitt ämnesområde? Här finns länkar till olika resurser och mer information om publicering.

Läs mer om publicering

Open Access

Open Access-rörelsen arbetar för att den vetenskapliga kommunikationen ska vara fritt tillgänglig för alla på webben istället för att endast publiceras i dyra tidskrifter.

Läs mer om Open Access

ORCID forskar-id

ORCID är ett internationellt id-nummer för forskare, som används för att identifiera forskare i system som DiVA och Prisma. Alla GIH-forskare uppmanas att skaffa ett ORCID och sedan meddela biblioteket, som administrerar en lista över numren.


Adress till denna sida: www.gih.se/diva/forskare

Strategisk publicering

Tips för strategisk publicering
Tips om var och hur du kan publicera dig för att bäst bli läst och citerad.

Läs mer

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Registrera dina publikationer i DiVA, GIH:s publikationsdatabas. (icon) Till registreringsformuläret