Bibliotekets lokaler

Augusti 2012 öppnade biblioteket i nybyggda lokaler i GIH:s huvudbyggnad. Här nedan finns bilder från våra nya lokaler.

 Infodisken

Bibliotekets informationsdisk med idrottsmotiv.

Läsplatser

Läsplatser av olika slag.

 Läsplatser

Läsplatser för grupp- eller enskilt arbete.

Tysta läsplatser längst in

Längst in finns tysta läsplatser med utsikt över Östermalms IP och gasklockan.

Mot entrén

Biblioteket om man står längst in och ser mot entrén.

Tysta fåtöljer

Tysta fåtöljer med höga ryggstöd som dämpar ljud utifrån.

Gröna fåtöljer

Vid entrén finns fåtöljer för den som vill läsa i våra tidskrifter eller bara ta en paus innan nästa lektion börjar.

Tidskrifter

Bibliotekets tidskriftshörna sedd utifrån genom glasväggen.