Bibliotekets personal

Har du ett allmänt ärende som frågor om böcker, omlån etc, kontakta bibliotekets infodisk: biblioteket@gih.se, Tel: 08-120 538 00 

GIH bibliotekets personal

Lotta Haglund, bibliotekschef
Tel: 08-120 538 04
E-post: lotta.haglund@gih.se

Karin Jäppinen, bibliotekarie
Webb, DiVA, IT-frågor
Tel: 08-120 538 05
E-post: karin.jappinen@gih.se 

Anna Ekenberg, bibliotekarie, tjänstledig

Heléne Karlsson, bibliotekarie
Tidskrifter, inköp, katalogisering
Tel: 08-120 538 03
E-post: helene.karlsson@gih.se

Cecilia Löfgren, bibliotekarie
Undervisning, talböcker
Tel: 08-120 538 02
E-post: cecilia.lofgren@gih.se 

Bibliotekets personal 

GIH bibliotekets personal. Från vänster: Karin, Anna, Heléne, Lotta i fåtöljen.
Fotograf: Christopher Hunt.