Länklista Idrott och Hälsa

Detta är en samling med länkar till webbplatser inom Gymnastik- och idrottshögskolans ämnesområden; idrott, hälsa och fysisk aktivitet.

Välj ämne nedan 
Alternativmedicin Idrottspsykologi
Barn, hälsa och fysisk aktivitet Idrottsundervisning
Barn- och ungdomsidrott Idrottsutrustning
Bredd- och motionsidrott Litteratur och media
Coaching Medicin
Dopning Näringslära
Forskning, idrottsforskning Olympiska spelen
Friluftsliv och natur Samhälle, politik och idrott
Genus Skolan, pedagogik
Gymnastik Sport management
Handikappidrott Sportnyheter
Humanbiologi Styrketräning
Hälsa Tester
Idrott: Länkkataloger Utbildning inom idrott
Idrott och sport allmänt Yoga
Idrottshistoria   Ätstörningar
Idrottsjuridik Äventyrssport
Idrottsmedicin  
   

Saknar du en länk? Skicka gärna ett mejl till karinj@gih.se och tipsa!  


Alternativmedicin

Alternativmedicin Behandlingsformer, medicinalväxter, diskussionsforum mm.

Barn, hälsa och fysisk aktivitet

Skola-Idrott-Hälsa (SIH) Projekt vid GIH som utforskar barn och ungdomars fysiska aktivitet i skolan och på fritiden.

Skolbarns hälsovanor Rapporter från en internationell undersökning 1985 och framåt. Från Folkhälsomyndigheten.

Friska barn "En metod för att främja bra mat- och rörelsevanor i förskoleverksamheten". Rapporter, film och arbetsmaterial. Hör till Folkhälsoguiden från Karolinska institutet.

Hälsa+Kunskap. Bunkeflomodellen. Bolag med ideell inriktning. Målet är att föra ut kunskapen från Bunkefloprojektet.

Action for Healthy Kids Amerikanskt nätverk som arbetar för att förbättra barns hälsa genom matvanor och fysisk aktivitet. Med bland annat Resources to create change med tips och hjälp.

Canada's Physical Activity Guides for Children and Youth Nedladdningsbara läromedel för föräldrar, lärare och barn. Från Public Health Agency of Canada.

Barn- och ungdomsidrott

RF: Barn och ungdomsidrott Riksidrottsförbundets sidor om barn- och ungdomsidrott.

MomsTeam Amerikansk sida för föräldrar med idrottande barn. Expertsvar, diskussionsforum, fördjupningar i olika ämnen.

Bredd- och motionsidrott

Riksidrottsförbundet: Motionsidrott Nyheter, fakta, statistik etc om fysisk aktivitet och motionsvanor.

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor Statistik från Riksidrottsförbundet. Se länk mitt på sidan.

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Svenska Frisksportförbundet  

Coaching

Coachen Svensk webbplats för idrottsledare. Artiklar, diskussionsforum, nyhetsbrev mm.

För tränare Länkar till tester, kravanalyser, träningsplaneringar och examensarbeten skrivna av studenter vid tränarutbildningen på GIH.

Sports Coach En hjälp för tränare av Brian Mackenzie. Om träningslära, psykologi, näringslära mm. Även med nyhetsbrev.

Dopning

RF:s antidoping-sidor Med nyheter, dopinglistor och mycket annat.

Dopningjouren Huddinge sjukhus, telefonjour, frågor & svar mm.

Antidoping Danmark Dansk webbplats med mycket information om doping med bland annat litteraturlistor.

Anabolic steroid abuse (National Institute on Drug Abuse).

WADA: Play true World Anti-Doping Agency.

Friluftsliv och natur

Friluftsfrämjandet Reportage, tips & råd, länkar.

Svenska turistföreningen Fjällstugor, vandrarhem, aktiviteter

Naturen i Stockholms län - www.utinaturen.nu Naturskyddsföreningens guide till naturen i Stockholms län.'

Utsidan Rubriker: aktiviteter, mötesplats, läshörna, uteguide, butik och medlemssidor. Information och länkar till olika aktiviteter inom friluftsliv och äventyr.Mötesplatser (diskussionsforum i olika ämnen) men även reseberättelser, fotoalbum. Utesidans motto: ta endast bilder, lämna endast fotspår, döda endast tid.

Naturvårdsverket Med bl.a. naturvård och friluftsliv.

Länsstyrelsen i Stockholms län - Djur och natur "Länsstyrelsen ser till att regionens värdefulla natur och friluftsintressen tas tillvara i samhällsplanering och genom naturskydd. Vi sprider kunskap om naturlandskapet och står för tillsyn enligt miljöbalken."

Skogen i skolan Sidan vill ge information och inspiration för lärare och elever. Här finns en övningsbank med övningar man kan göra i skog och klassrum. Välj ämne, t ex idrott och rörelse och ev ålder.

Svenska NaturskyddsföreningenMed bl a Aktivitetskalender och Grön guide.

Svenskt friluftsliv De ideella friluftsorganisationernas samarbetsorgan (fd Frisam)

Fjällsäkerhetsrådet Fjällsäkerhet sommar och vinter. Från Naturvårdsverket.

Friluftsliv i fjällen Fjällkunskap - Fjällsäkerhetsrådets läromedel för årskurs 7-9. Välkommen till fjälls!.

Forskning

Forskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan Om GIH:s forskningsområden, forskare etc.

Centrum för idrottsforskning - CIF CIF:s uppgift är att initiera, samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens område. Huvudman för CIF är GIH.

SVEBI Svensk Förening för Beteendevetenskaplig Idrottsforskning

Idrottsforum.org Idrottsportal från Malmö högskola. Behandlar idrottsvetenskapliga och populärvetenskapliga frågeställningar med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) Sveriges första centrala idrottsorganisation (1897). Arbetar idag med att främja idrotten.

Forskning.se "En vägvisare för dig som vill veta något om forskning men inte vet var du ska börja." Forskningsnyheter, länksamlingar och frågelådor från universitet, högskolor, myndigheter, forskningsinstitut m.fl.

RF Forskningsrapporter Ladda ner RF:s forskningsrapporter från 2002 och framåt.

Idrættens Analyseinstitut, Idan Danskt institut som vill ge en överblick över samhällsorienterad idrottsforskning. Med bl a Idrættens Vidensbank med elektroniska rapporter.

Forskning.no - Trening eller Forskning.no - Sport Norges forskningsråd ligger bakom denna webbplats med forskningsnyheter inom området träning.

Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) "CISC beskæftiger sig med samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning i idræt og kropskultur, den fysiske dimension af sundheden samt det civile samfund." Vid Syddansk universitet.

SportScience.fi Från Finnish Society of Sport Sciences. Artiklar och nyheter om finsk idrottsforskning.

UKK-institutet, Finland Forskningsinstitut för att främja hälsa genom motion. Här finns bl a tester och forskningsrapporter.

Sport in Society (USA) "The Mission of Northeastern University's Center for the Study of Sport in Society is to increase awareness of sport and its relation to society, and to develop programs that identify problems, offer solutions, and promote the benefits of sport."

Genus

Nationella sekretariatet för genusforskning. Göteborgs universitet. Med bl a nyheter och tidskriften Genus.

KvinnSam, Nationellt bibliotek för genusforskning Vid Göteborgs universitetsbibliotek. Med bland annat olika genusdatabaser och kvinnohistoriska portaler på olika teman.

Är idrotten jämlik och jämställd? Forskningsprojektet Ung livsstil har utvärderat hur 14 olika specialidrotter uppfyller Riksidrottsförbundets mål om jämlik och jämställd verksamhet. Från Stockholm Stad.

Tucker Center on Research on Girls and Women in Sport Tvärvetenskapligt forskningscenter i USA som arbetar med hur sport och fysisk aktivitet påverkar flickor och kvinnor. Se Resources för länklista.

European Women and Sport Organisation med 41 medlemsländer, konferenser hålls vartannat år.

Women's Sports FoundationMisson: To advance the lives of girls and women through sport and physical activity. USA.

Gymnastik

About.com Guide to Gymnastics (Barbara Chin)

Gymn - An Electronic Forum for Gymnastics Artiklar, länklista mm.

Svenska Gymnastikförbundet

Webbring: Gymnastics Ring Samling av webbplatser inom gymnastikområdet, främst från USA.

Handikappidrott

Svenska Handikappidrottsförbundet

SUH - Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott

Handicapidrættens Videnscenter Roskilde, Danmark. Informerar om handikappidrott. Bibliotekskatalog och vissa fulltextdokument.

Find lege og spil Databas med lekar som är anpassade så att alla kan vara med. Från Handicapidrætens Videnscenter, Roskilde

Snafa - Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet Vill stimulera till fysisk aktivitet för barn och ungdom som har funktionshinder och verka för erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Special Olympics Olympiaden för förståndshandikappade.

International Paralympic Committe Olympiaden för funktionshindrade.

National Center on Physical Activity and Disability (NCPAD) An information center concerned with physical activity and disability. USA.

Humanbiologi

Gatorade Sports Science Institute Americanskt forskningsinstitut med inriktning på "sports nutrition and exercise science that enhance the performance and well-being of athletes".

International Society of Biomechanics in Sports Nyhetsbrev, länksamling mm.

Sport Science"A Peer-Reviewed Site for Sport Research"

Sport Science Webbplats för barn, som förklarar hur bl a ishockey, cykling och skateboard fungerar.

Hälsa

Sjukvårdsrådgivningen 1177 Information om hälsa och sjukvård från Sveriges landsting och Apoteket.

Medical link Svensk portal inom hälsa och medicin. Drygt 2000 länkar, frågelåda och nyheter.

Netdoctor Läkartjänst med lexikon, diskussionsforum, fråga läkaren, nyheter, reportage och information i olika ämnesområden; Mat & kropp, Sex & samlevnad, Barn & graviditet mm.

Svenskmedicin.se Medicinsk sökmotor som söker i svenska medicinska webbsajter.

Folkhälsomyndigheten Fd. Folkhälsoinstitutet. Rapporter, remisser, pressmeddelanden, länkar och information och fakta om folkhälsa och folkhälsoarbetet.

Folkhälsodata Innehåller statistik om hälsan och dess bestämningsfaktorer, bland annat Fysisk aktivitet, Barn och unga, Matvanor, Arbetsliv. Kan sökas på hela Sverige, län, kommun eller kommuntyp. Från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsoguiden Från Centrum för folkhälsa vid Stockholms läns landsting. Faktablad, policydokument, nyhetsbrev mm.

FYSS (FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling) "En manual om betydelsen av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd för Dig som arbetar inom hälso- och sjukvården." Se även yfa.se, Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, som har tagit fram FYSS.

FaR - Fysisk aktivitet på recept Om förskrivning, aktiviteter, utvärderingar av FaR mm. Från Folkhälsomyndigheten.

Sundkurs Sundkurs är ett utbildningsprogram som vill visa hur livsstilsförändring kan höja livskvalitet, förhindra sjukdom och förlänga liv. Finns mot betalning för hälsovårdare och en gratis, kortare version, för allmänheten. Från Karolinska Institutet och Hjärt-Lungfonden.

Hälsofrämjandet "Hälsofrämjandet är en hälso- och miljörörelse som arbetar för en sund livsstil."

Suntliv.nu Arbetsmiljö och hälsa för kommuner och landsting.

HealthFinder.gov Webbplats med målet att förbättra folkhälsan i USA. Tyngdpunkt på fysisk aktivitet och matvanor.

Idrott: Länkkataloger

Svenska länkkataloger

Länkskafferiet "Sport och fritid"  Länkar till lämpliga webbsidor att använda i skolundervisning. Uppdateras av skolbibliotekarier runt om i Sverige.

Engelskspråkiga länkkataloger

Science Linkhouse - Jyväskylä Kvalitetsgranskade länkar till webbplatser från hela världen inom sport och idrott.

Scholarly Sport Sites Internationell ämneskatalog. Innehåller länkar till organisationer, idrottsbibliotek & information, högskolor/universitet, databaser, tidskrifter och förlag mm. (Gretchen Ghent)

Sports Network Amerikansk webbplats med aktuella sportresultat och nyheter.

Idrott och sport allmänt

Riksidrottsförbundet Riktlinjer, forskningsrapporter, tidningen Svensk idrott mm.

Idrottsstatistik.se Statistik om idrottsrörelsen och idrott i Sverige. Från Centrum för idrottsforskning med data från bland annat Riksidrottsförbundet, Statistiska Centralbyrån och Folkhälsomyndigheten.  

Svenskafans.com En sajt av supportrar för supportrar.

Skolidrottsförbundet Vill ge barn och ungdomar möjlighet till idrott i anslutning till skoldagen. Med tidskriften Svensk skolidrott

Studentidrott.se Sveriges Akademiska Idrottsförbund, för dig som studerar på högskola, universitet eller folkhögskola.  

Idrottshistoria

Riksidrottsmuseet Sveriges Riksidrottsmuseum på Gärdet i Stockholm.

SVT:s öppna arkiv Se film och teve ur SVT:s arkiv bl a under rubriken Sport eller sök på ordet gymnastik för att se äldre gymnastikfilmer.

Filmarkivet.se Se digitaliserade filmer från Kungliga biblioteket och Svenska Filminstitutet. Sök t ex under rubriken Sport och fritid.

SCIF's mediaarkiv Delar av bildarkivet hos Sveriges Centralförening för idrottens främjande finns digitaliserat på webben. Sök eller bläddra efter sporter eller mästerskap. Med bl a bilder från OS 1912 på Stockholms Stadion.

Iowa Women’s Archives Digitaliserade historiska fotografier på idrottande kvinnor. Indelat efter idrott, t ex archery, basketball, calisthenics (gymnastik) mm.

Livet och Kroppen : Tankens bilder Bilder ur äldre böcker om idrott, anatomi och medicin. Många av böckerna finns på Gymnastik- och Idrottshögskolans bibliotek. Utställning från Bildmuseet i Umeå.

Physical Education Pamphlets Digitaliserad samling gymnastiska skrifter från 1800-tal och tidigt 1900-tal, det mesta på engelska. Från University of North Carolina.

International Society for the History of Physical Education and Sport Bulletin, conference proceedings och länklista. 

Idrottsjuridik

Idrottsjuridik. Riksidrottsförbundet Med juridikspalten, för idrottsföreningar, mm.

AccessToLaw - Sports Law Länksamling med internationella och brittiska webbsidor inom idrottsjuridik. Från Inner Temple Library i London.

International Sports Law Av Amy Burchfield, Georgetown University Law Center. En introduktion till idrottsjuridik internationellt med många länkar till var du kan hitta mer information.

Idrottsmedicin

IMF - Svensk Idrottsmedicinsk Förening Swedish Society of Sports Medicine

American Orthopaedic Society for Sports Medicine "A national organization of orthopaedic surgeons specializing in sports medicine".

Oslo Sports Trauma Research Center Forskningscentrum för idrottsskador vid Norges Idrottshögskola.

Physician and Sportsmedicine (McGraw-Hill) Online-tidskrift med bland annat artikelarkiv och länklistor.

Physioroom Beskrivning av de vanligaste idrottsskadorna med bilder. Gjord för Premier League, men passar även andra idrotter.

Idrottspsykologi

Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF) Med bl a medlemstidningen Flow.

Idrottsundervisning

Lektion.se "Ett internetbaserat läromedel producerat av lärare för lärare." Sök lektionsförslag i idébanken på ämne och/eller årskurs. Du måste vara registrera dig som medlem för att kunna läsa lektionsförslagen.

UR Skola - Idrott och hälsa Från Utbildningsradion. Samling av program från UR som kan användas i undervisningen. Här finns även kompetensutveckling, forskarintervjuer, etc.

Bloggen Idrottsdidaktisk forskning Av Mikael Quennerstedt, Örebro universitet. Följer forskningsläget och länkar till vetenskapliga rapporter och artiklar som kan vara intressanta för att utveckla ämnets praktik.

Olyckor - utbildningsmaterial för barn och unga Om t ex vatten- och issäkerhet, olyckor vid idrott, första hjälpen. Vänder sig till olika åldrar, från förskolan till gymnasiet. Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Edu.fi - Lek och rörelse Webbtjänst för lärare från finska Utbildningsstyrelsen. Praktiska tips för de yngre barnen.

Lekbanken Samling av lekar från Finlands Svenska Idrottsförbund, indelade efter kategorier.

PE Central Physical Education Central. Lektionsförlag i Idrott och hälsa, nyhetsbrev, mm.

Teach PE "Your free resource for physical education and sports coaching". Bland annat med instruktionsfilmer och filmade övningar för olika idrotter.

Svenska idrottslärarföreningen Språkrör för idrottlärare på alla stadier i alla skolformer. En intresseförening inom Lärarnas Riksförbund.

EUPEA European Physical Education Association

Shape America. Society of Health and Physical Educators Med bl a Teacher Toolbox, Publications, Standards and guidelines mm.

Idrottsutrustning

IACSS - International Association on Computer Science in Sport Konferenser och nyhetsbrev

Litteratur och media  

The Sport Literature Association SLA is an international organization devoted to the study of sport in literature and culture.

Internetbokhandlar och förlag

Bokus Nätbokhandel.

Adlibris Nätbokhandel.

Bokfynd.nu Jämför priser mellan olika nätbokhandlar.

Amazon.com Klassisk amerikansk nätbokhandel (även musik, prylar mm).

Idrottsböcker och förlag

Sisu idrottsböcker Förlagets internetbokhandel.

Musikbutiken (fd Starbox). Säljer skivor, böcker, videos och ljudutrustningar med inriktning mot idrott och hälsa.

Fritidsvetenskaplig bokhandel Nätbokhandel med litteratur inom fritidssektorn, t ex idrott och hälsa.

Human Kinetics Amerikanskt förlag och nätbokhandel inriktad på fysisk aktivitet.

Fitness Information Technology Amerikanskt förlag och nätbokhandel inom idrott.

Meyer & Meyer Sportverlag Tyskt förlag och nätbokhandel inom idrott

Idrottsantikvariat

Idrottsbokhandel Sportboken

Old sport books Webbshop för antikvariska idrottsböcker

Antikvariat.net Samsökning för cirka 100 nordiska antikvariats böcker.

Bokbörsen Begagnade böcker från antikvariat och privatpersoner.

Medicin

Svenskmedicin.se Medicinsk sökmotor som söker i svenska medicinska webbsajter.

1177 Vårdguiden Hälsa på nätet från Landstingen.

NetdoktorPro Medicinsk information riktad till läkare. Här finns medicinska översikter, behandlingsriktlinjer, medicinska bilder mm.

Karolinska institutet Medicinsk utbildning och forskning.

Utbildningsfilmer i hjärt-lungräddning HLR-Rådet.

Din säkerhet Tips på hur du förhindrar olyckor och skador. Under rubriken Säkrare fritid finns bland annat Snö och is samt Sport. Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Hagströmer biblioteket Wunderkammer Samling av bilder ur Hagströmer bibliotekets samlingar. Fokus på medicin och anatomi, men även kuriosa och annat.

Dream Anatomy Historiska bokverk och anatomiska bilder från US National Library of Medicine. Med morbida rubriker som "Cadavers at play". Se också fler anatomiska historiska verk på Historical Anatomies on the web.

Näringslära

Livsmedelsdatabasen Livsmedelsverkets databas med värden för näringsinnehåll hos drygt 2000 livsmedel och maträtter.

Livsmedelsverket Rapporter, lagstiftning, konsumentinformation mm.

The nutrition source Från Harvard School of Public Health

NetDoktor Hälsoportal där läkare och andra experter står för innehållet. Artiklar, frågelåda och diskussionsgrupper.

Olympiska spelen

The Ancient Olympics Om antikens olympiska spel.

Internationella olympiska kommittéen Om olympiska rörelsen, idrotter, Olympic Museum mm.

Sveriges olympiska kommitté Nyheter, historia etc.

Olympic World Library "Library catalogue, an information portal and a search engine for Olympic knowledge". Från Olympic Studies Centre i Lausanne.

LA84 Foundation - Digital Archive Ett flertal tidskrifter om Olympiska spelen och deras historia finns här sökbara. Artiklar finns i fulltext (pdf-format) ända från 1894 och framåt. Här finns även äldre officiella rapporter från Olympiader, samt konferensmaterial i fulltext.

Olympic Medal Winners Sök i databasen efter medaljörer i Olympiaderna sedan 1896. Från IOK.

Olympics at Sports-Reference.com Resultat och statistik från alla OS, indelat efter idrott, land, etc. Sammanställt av medlemmar av The International Society of Olympic Historians.

 

Samhälle, politik och idrott

Regeringen - Idrottsfrågor Den nationella idrottspolitiken.

Idrottens samhällsnytta - RF Fakta och argument för idrottens samhällsnytta. Riksidrottsförbundet.

Hälso-EU Europeiska unionens folkhälsoportal om hälsa, livsstil, fysisk aktivitet mm.

European Commission - Sport The Sport Unit coordinates the implementation of EU activities in the field of sport.

Euractive.com European Union sports - information on sports in EU.

WHO - Physical activity Världshälsoorganisationens policy, strategier mm för ökad fysisk aktivitet.

Sport for Development and Peace FN:s arbete med att nå ut med sitt budskap genom idrotten.

Sport and Development International Platform "An international platform to facilitate information exchange on relevant issues and to promote Sport & Development as a new domain of international cooperation".

Sport Development in the United Kingdom Resurssamling för studenter med bl a dokument, "rough guides" i olika ämnen mm.

Skolan, pedagogik

Skolverket Information för alla som har någon anknytning till grund- och gymnasieskola. Aktuella kursplaner, lagar och regler mm.

Skolverket - Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner Läroplaner, kursplaner, betygskriterier. Se även sidan Regler och ansvar för Skollagen och andra regler.

Skolporten - Forskning Bevakar svensk forskning som berör skolans lärare och ledare i deras yrkesroll.

Lärarnas historia Arkivdokument och texter skrivna av forskare om skolans och lärarnas histora. Från lärarorganisationernas arkiv.

Läroplaner och andra styrdokument före 1970 Förteckningar över svenska läroplaner före 1970 från Stockholms universitetsbibliotek. 

Läroplaner efter 1970 Förteckningar över svenska läroplaner efter 1970 från Stockholms universitetsbibliotek. 

British Education Index Databas för artiklar i fulltext inom området utbildning och pedagogik. Forskare kan här publicera artiklar på ett tidigt stadium i sitt forskningsarbete. Från University of Leeds.

Pedagogguiden Guide till pedagogiska webbsidor, för sökning på internet mm. Från Malmö högskola.

Sport Management

EASM European Association for Sport Management

NASSM North American Society for Sport Management

Sportnyheter

Aftonbladet Sport

DN Sport

Expressen Sport

Svenska Dagbladet Sport

Sportnyheterna.nu

Svt.se/sport

Eurosport

ESPN

Sky Sports

BBC Sport

Radiosporten 

Styrketräning

About.com Guide to Bodybuilding 

Svenska Kroppskulturförbundet

Sandow and the golden age of iron men Webbplats med bilder och fakta om historiska styrkekarlar.

Tester

.

Utbildning inom idrott

Studera.nu Sök högskoleutbildningar i Sverige inom idrott.

Folkhögskolornas informationstjänst Sök folkhögskoleutbildningar i Sverige inom idrott.

Kurser.se Söktjänst för kurser från olika arrangörer att gå på fritiden.

Yoga

Allt om yoga Svensk yoga-tidskrift på webben.

Yoga Finder Online: Other Yoga Links of Interest 

Ätstörningar

Ätstörning.se - KÄTS Information om sjukdomarna, behandling, forskning och utbildning. Från KÄTS, Kunskapscentrum för ätstörningar.

Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt Ideell förening med syfte att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, arbeta förebyggande inom området samt påverka för bättre vård.

Äventyrssport

Outdoor.se Multisport, äventyr, resor mm.

Multisport-projektet Forskningsgrupp och projekt vid GIH, Physiology of Adventure Racing. Projektet vill skapa en helhetsbild över vilka faktorer som gör en bra ultrauthållighetsidrottare, samt klargöra vilka mekanismer som ligger bakom.

Adress till denna sida: www.gih.se/bibliotek/lankar

Senaste länkarna

Här är de senast inlagda länkarna i Länklistan Idrott & Hälsa (6/3)

Idrottsforum

Svensk webbtidskrift om idrottsforskning (icon) Till Idrottsforum