Internetsökning

Använd något av sökverktygen nedan för att söka material på internet.

Du kan också använda GIH-bibliotekets ämnesindelade Länklista Idrott & Hälsa:

Länklista Idrott & Hälsa

Sök på webben

Google Scholar (GIH) Googles sökmotor för att söka vetenskapligt material på webben. Detta omfattar tidskriftsartiklar, preprints, abstracts mm.

Se instruktionsfilm med tips om hur du använder Google Scholar.

Google Scholar för dig som inte är GIH-student eller -personal

Svenskmedicin.se Sökmotor som söker i svenska medicinska webbplatser.

WebCrawlerSökmotor som ställer samman resultat från Google, Yahoo, Bing mfl andra sökmotorer.


Adress till denna sida: www.gih.se/bibliotek/internet

Länklista Idrott och Hälsa

Länklista Idrott & Hälsa - en länksamling inom området idrott, hälsa, fysisk aktivitet.

Till länklistan

Idrottsforum

Svensk webbtidskrift om idrottsforskning (icon) Till Idrottsforum

Sök artiklar i databaser

Artiklar i databaser
Sök artiklar i GIH bibliotekets databaser.

Till databaser