Journal Citation Reports

Journal Citation Reports (JCR) är en underdatabas till Web of Science. I JCR rankas tidskrifter efter hur många gånger artiklarna i dem citeras i andra artiklar, så kallad Impact factor.

För den som vill jämföra tidskrifter inom ett visst ämnesområde eller hitta en lämplig tidskrift att publicera sig i är Journal Citation Reports en bra källa. Dock är den inte heltäckande: Det saknas vissa tidskrifter inom samhällsvetenskap och humaniora, och de flesta svenska tidskrifter saknas.

Journal Citation Reports innehåller över 10 500 tidskrifter. Den har två underdatabaser:

  • JCR Science Edition. Innehåller data från över 8000 tidskrifter i ca 170 ämneskategorier.
  • JCR Social Science Edition. Innehåller data från över 2900 tidskrifter i 55 ämneskategorier.

Manuscript matcher hjälper dig hitta lämpliga tidskrifter för att publicera din artikel. Läs mer om Manuscript matcher.

Tillgänglighet:  Endast tillgänglig från datorer på GIH eller via GIH-login.

Guider

Snabbguide, Quick Reference Card (pdf)

Tutorials, instruktionsfilmer. Välj de filmer som heter något med "JCR on InCites" eftersom det är den version av JCR som vi har på GIH

Web of Science

Sök i databasen Web of Science (icon) Till Web of Science