Ebsco-databaserna

Ebsco-databaserna = SportDiscus, ERIC, PsycINFO, Academic Search Elite.

Ebsco är bra för dig som vill hitta artiklar inom idrott och/eller det samhällsvetenskapliga området.

Ebsco är en databasvärd där flera olika databaser ingår: SPORTDiscus (idrott), ERIC (pedagogik), PsycInfo (psykologi) och Academic Seach Elite (allmänt). Databaserna innehåller referenser och en stor del fulltextdokument. Läs mer om databaserna längre ner på sidan.

Om du bara vill söka i en av databaserna, t ex SportDiscus, kan du bocka ur de andra databaserna under "Chose databases" högst upp på sidan.

Till Ebsco-databaserna

Tillgänglighet: Endast tillgänglig från datorer på GIH eller via GIH:s studentlogin.

Sökguider

Introduktionsfilm till hur du söker i Ebsco-databaserna

Hur lägger jag bevakning på en sökning i Ebsco-databaserna?

Tutorials from Ebsco (korta videofilmer med instruktioner till Ebsco-databaserna)

Se även respektive databas nedan för söktips! ("More about searching...")

Mer om databaserna

SportDiscus

SportDiscus är den stora internationella sportdatabasen. Den täcker ett brett spektra inom idrott, bland annat fysiologi, psykologi, coaching, idrottsmedicin och forskning.

SportDiscus innehåller ca 600 000 referenser till artiklar (många i fulltext), böcker och andra publikationer.

Till SportDiscus (icon)

Tillgänglighet: Endast tillgänglig från datorer på GIH eller via GIHs studentlogin.

Till SportDiscus för smartphone(icon)

För att se vilka tidskrifter som indexeras i SportDiscus - gå in i SportDiscus och välj Publications i den blå raden uppe till vänster på sidan. Välj sedan "SportDiscus with Full Text - Publications".

More about SportDiscus

More about searching SportDiscus 

ERIC

ERIC innehåller referenser och abstract till artiklar och rapporter inom pedagogisk forskning, undervisning m.m. I databasen finns referenser från 1960-talet och framåt. Tillhandahålls av U.S. Department of Education Educational Resource Information Center.

Till ERIC

More about ERIC

More about searching ERIC 

PsycINFO

PsycINFO är den stora databasen inom psykologiområdet. Här finns också artiklar inom områdena psykiatri, utbildning, medicin, socialt arbete mm. En del artiklar finns i fulltext, men det mesta är referenser.

PsycINFO hålls av The American Psychological Association (APA) och innehåller material från 1800-talet fram till idag. Databasen innehåller över 2 miljoner poster.

Till PsycINFO

More about PsycINFO

More about searching PsycINFO  

Academic Search Elite

Databas som innehåller artiklar ur mer än 2000 tidskrifter i fulltext inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, pedagogik, medicin, omvårdnad mm, plus ytterligare ca 3500 tidskrifter med abstracts. Fulltext finns från 1985 och framåt.

Till Academic Search Elite

More about Academic Search Elite

More about searching Academic Search Elite

Ebsco

Ebsco-databaserna: SportDiscus, Eric, PsycInfo
Film om hur du söker i Ebsco-databaserna: SportDiscus, Eric och PsycInfo

Se instruktionsfilm