Om DiVA

DiVA är GIH:s publikationsdatabas, där material som publiceras vid GIH registreras. DiVA började användas vid GIH 2007, men en hel del verk från tidigare år finns också registrerade.

Forskarnas och lärarnas publicering är komplett i DiVA från och med år 2010. Här finns artiklar, avhandlingar, böcker, rapporter mm som fulltext (pdf) eller som referenser. Ur DiVA skapas publikationslistorna på forskarnas profilsidor, sidor för forskningsprojekt etc.

Självständiga arbeten motsvarande C- och D-uppsatser skrivna av studenter vid GIH finns registrerade i DiVA i fulltext från och med 2005. Studentuppsatser mellan åren 1969 och 2004 finns endast i tryckt form och går att låna på GIH biblioteket. Uppsatser mellan 1969 och 2012 är sökbara i GIH bibliotekets katalog. För att avgränsa till endast studentuppsatser, skriv "specialarbete" som sökord.  

Sök i DiVA på http://gih.diva-portal.org   


DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, är ett publiceringssystem som är ett samarbete mellan ett antal svenska universitet, högskolor, myndigheter och institut. 

Läs mer om DiVA

SwePub är en samlad söktjänst för vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor. Där hittar du bland annat allt material i DiVA, förutom studentuppsatser.

Sök i SwePub

Studenters självständiga arbeten från många svenska lärosäten, bland annat GIH, hittar du i Uppsatser.se