Registrera publikationer i DiVA för forskare


Vad ska registreras i DiVA? 

Samtliga publikationer som skrivs vid GIH ska registreras i DiVA, GIH publikationsdatabas.  

Biblioteket importerar artiklar från "Swedish School of Sport and Health Science" från internationella databaser (PubMed, Web of Science och Ebsco) till DiVA. Forskaren ansvarar för att de egna publikationerna är med i DiVA. Det innebär att du som författare måste komplettera bibliotekets importer genom att registrera övriga publikationer (kapitel, konferensbidrag, böcker etc) i DiVA:s registereringsformulär. Du behöver också kontrollera att samtliga artiklar har kommit med vid importerna. Varje gång en artikel importeras till DiVA går ett mejl ut till GIH-författarna.

Senaste datum för att publikationerna måste vara inlagda för att komma med i årssammanställningen meddelas per mejl på hösten varje år, men brukar vara runt 15 januari året därpå. Kontrollera att alla dina publikationer finns med, exempelvis genom DiVA-länken på din profilsida, och komplettera om något saknas.

Eftersom publikationslistor på www.gih.se och den årliga sammanställningen av publicering vid GIH genereras ur DiVA är det viktigt att alla publikationer har kommit med i tid.

När du ska registrera material i DiVA - punktlista

Gör detta när du ska lägga in dina publikationer i DiVA:

1. Logga in i registeringsformuläret på https://gih.diva-portal.org/. Använd samma inloggningsuppgifter som till datorn på GIH.

2. Överst ser du dina senaste publikationer i DiVA. Biblioteket eller en medförfattare kan redan ha hunnit registrera din publikation.

3. Om någon publikation saknas - fyll i registreringsformuläret.

Tips om hur du fyller i DiVAs registreringsformulär

4. Om du har rättighet att lägga ut publikationen i fulltext som pdf kan du göra detta i nästa steg. För vetenskapligt granskade artiklar kollar biblioteket rättigheterna och kontaktar dig angående detta vid behov.

Mer om att publicera öppet tillgänligt

Tips!

Du kan spara uppgifter om författare du lägger in ofta, t ex dig själv och dina vanligaste medförfattare.

Beskrivning av hur du sparar författaruppgifter (pdf)  

Publicera öppet tillgängligt i DiVA

I DiVA kan du ladda upp din publikation som pdf, så att den blir läsbar för alla. Du behöver ha rättighet att ladda upp filen. Läs mer om att lägga ut pdfer i DiVA, under rubriken Självarkivering av manuskript i DiVA. 

Ta ut publikationslista ur DiVA

Ur DiVA kan du ta ut en lista över dina publikationer. Listan kan du sedan klistra in i ett worddokument för att använda till CV eller liknande.

Beskrivning av hur du tar ut en lista över dina publikationer.


Adress till denna sida: www.gih.se/diva/registreringforskare

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Registrera dina publikationer i DiVA, GIH:s publikationsdatabas. (icon) Till registreringsformuläret

Strategisk publicering

Strategisk publicering
Tips om var och hur du kan publicera dig för att bäst bli läst och citerad.

Läs mer

Sök i DiVA

Sök i DiVA - GIH:s publikationsdatabas
I GIH:s publikationsdatabas DiVA hittar du alla typer av skrifter från GIH, artiklar, böcker, studentuppsatser mm. (icon) Sök i DiVA