Sök böcker

I GIH bibliotekets katalog hittar du böcker och annat material som finns på GIH biblioteket. Hur lånar du böcker?

Fler sökalternativ i GIH-bibliotekets katalog

Finns inte boken du söker på GIH biblioteket? Då kan du söka vidare i andra bibliotekskataloger. Länkar till olika bibliotek finns samlade på denna sida.


Svenska samkataloger

Libris
Här kan du söka bland 4 miljoner titlar på svenska forskningsbibliotek samt vissa folkbibliotek.

Sondera
Sök samtidigt efter material på bibliotek (Libris), arkiv (Nationell Arkivdatabas) och musik, radio, teve, film etc (Svensk Mediedatabas)

Bibliotek i Stockholm

Stockholms universitetsbibliotek

Karolinska Institutets bibliotek

Södertörns högskolebibliotek

Stockholms Stadsbibliotek

Kungliga biblioteket

Bibliotek i Stockholms län
Sök bland böcker på bibliotek i Stockholms län.

Legimus, där du kan söka talböcker
För dig som har ett läshinder. Från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier (fd TPB). Läs mer på sidan Funktionsnedsättning.

Bibliotek i Sverige

Svenska bibliotek
Länklista till bibliotek i Sverige, både forsknings- och folkbibliotek. Från Inetmedia.

Bibliotek i världen

Oria (fd Bibsys)
Norska samkatalogen

Bibliotek.dk
Danska samkatalogen

Biblioteken.fi
Länkar till bibliotekskataloger i Finland

British Library
Storbritannien.

KVK
Tysk samkatalog. Här finns också möjlighet att göra samsökningar i bibliotekskataloger från hela världen.

Library of Congress (USA).

Idrottsbibliotek i världen

Norges idrettshøgskoles bibliotek

Jyväskylä University Library

Københavns universitet, Institut for Idræt og Ernæring, Biblioteket

Handicapidrættens Videnscenter, Roskilde

Zentralbibliothek der Sportwissenschaften, Deutsche Sporthochschule Köln

Institut für Angewandte Trainingswissenschaft Leipzig, Bibliothek

Amateur Athletic Foundation of Los Angeles, Sports Library

Olympic World Library, Lausanne

Scholarly Sport Sites
Länkar till arkiv, bibliotek, organisationer mm inom idrottsområdet. Tyngdpunkt på Nordamerika. Från Stark Center, USA.

Övrigt

Google Book Search
Sök på innehållet i böcker på webben

Amazon.com
Amerikansk mycket stor webbokhandel

Proquest Dissertation Publishing
Amerikansk tjänst för att söka avhandlingar, de flesta dock inte i fulltext

Fria resurser under corona

Fria resurser under coronatiden
Tips på fria e-böcker och andra resurser som kan användas hemifrån under coronatiden

Läs mer

Bibliotekskatalogen

Bibliotekskatalogen
Se instruktionsfilm om hur du söker böcker och annat material i GIH bibliotekets katalog

Till bibliotekskatalogen

Sök artiklar i databaser

Artiklar i databaser
Sök artiklar i GIH bibliotekets databaser.

Till databaser