Välkommen till biblioteket

Du som är ny student är mycket välkommen till GIH biblioteket! Här kan du låna kursböcker och annan litteratur, du kan läsa tidskrifter och använda vår webb för att söka information som du behöver under dina studier.

Information in English for new students

I vår bibliotekskatalog kan du se vilka böcker och annat material som finns på biblioteket. Bibliotekskatalogen och andra informationsresurser inom idrottsområdet hittar du här på vår webbplats: www.gih.se/bibliotek

Alla nya programstudenter kommer att besöka biblioteket under den första rundvandringen 26 augusti. En utförligare introduktion till biblioteket kommer ni att få under en föreläsning i aulan 2 september.

Första gången du vill låna på biblioteket måste du aktivera ditt lånekonto. Det kan du göra från och med 29 augusti, och du måste ha med dig legitimation. Som lånenummer används ditt personnummer: ÅÅMMDDXXXX. Du ska också välja en fyrsiffrig pinkod. Sedan kan du själv låna böcker, låna om och reservera böcker i vår webbkatalog.

Kravbrev och aviseringar från biblioteket kommer att skickas ut med mejl till den mejladress som du har angett.

I och med att du blir låntagare hos oss förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler.

Som låntagare förbinder du dig att:

  • återlämna eller låna om material på utsatt tid
  • anmäla ändrad adress till biblioteket
  • att personligen ansvara för lånen och att ersätta dem vid förlust eller skada

Lånetiden är 4 veckor förutom på kurslitteratur som har 1 veckas lånetid. Det går att låna om material om ingen står på kö.

Kurslitteraturen har 1 veckas lånetid och förseningsavgift: 20 kr per försenad bok och dag.

För att kunna ge dig tillgång till GIH bibliotekets resurser behöver vi hantera dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer och mejladress). Läs mer om personuppgifter.

Fråga gärna oss i biblioteket om det är något du undrar över!

Varmt välkomna hälsar bibliotekspersonalen

Lån och service

Lån och service
Läs mer om bibliotekets tjänster och låneregler.

Mer om bibliotekets tjänster

Funktionsnedsättning

Är du student vid GIH och behöver särskilda hjälpmedel för att genomföra dina studier?

Läs mer