Ljudvolym i biblioteket

Biblioteket ska vara en god studiemiljö för alla studenter. Därför måste det vara tyst i biblioteket.

Längst in i biblioteket finns den tysta zonen, där inga samtal får ske. I resten av biblioteket kan man samtala lågmält, men tänk på att inte störa andra. Grupparbeten hänvisas till grupprummen.

Grupprum

För grupparbeten kan studenter använda mässen vid studentkåren eller boka grupprum. Bokningar gäller 3 timmar i taget och görs i receptionen.

Dessa grupprum finns: 1455 i huvudbyggnaden, 3303, 3305 och 3306 i övre korridoren samt 2247 brevid dansstudion. Studentkåren har också ett grupprum som bokas hos dem. 

För mindre grupparbeten kan man sitta i korridoren mittemot biblioteket samt i de två sittalkoverna i idrottsbyggnaden, där whiteboardtavlor satts upp.

/ Studentkåren och biblioteket

Lån och service

Lån och service
Läs mer om bibliotekets tjänster och låneregler.

Mer om bibliotekets tjänster