Masterprogrammet i idrottsvetenskap

120 högskolepoäng, 2 år. Heltid.

Masterprogrammet i idrottsvetenskap är ett program för dig som ytterligare vill fördjupa dig i idrottsvetenskap. Det ger dig möjlighet till yrkesutveckling och kan också vara första steget mot en forskarutbildning.


Programmet vänder sig till dig som är sjukgymnast, idrottslärare, tränare, hälsopedagog, sport manager, idrottsvetare eller har annan relevant bakgrund och vill få fördjupad kunskap om aktuella frågor inom idrotts- och hälsosektorn. 

Masterprogrammet ges i två varianter, en allmän och en inriktning mot idrottsfysiologi och biomekanik.

När utbildningen avslutas efter två år erhålls masterexamen. Du kan också ta ut en magisterexamen i idrottsvetenskap via vårt masterprogram, läs mer under innehåll och uppläggning.

Utbildningen

Utbildningsplan

Masterprogrammet består både av obligatoriska och valfria kurser. Det omfattar 120 högskolepoäng och består av ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng och en kursdel om 90 högskolepoäng. Undervisningen kan bedrivas både på svenska och engelska.

Innehåll och uppläggning

Programmet ges i två varianter, en allmän och en med förvald inriktning:

 1. Masterprogrammet i idrottsvetenskap
 2. Masterprogrammet i idrottsvetenskap med inriktning mot idrottsfysiologi och biomekanik (IDFB)
Master allmänHösttermin Vårtermin 
 År 1 Idrottsvetenskap

Metod och design
Projektspecifik fördjupning
Statistik eller Kvalitativa data 

 Uppsats
 År 2  Valbara kurser  Valbara kurser

 

 

 

 

 

 

Master inriktning IDFBHöstterminVårtermin
År 1 Idrottsfysiologi
Biomekanik
Valbara kurser
År 2 Idrottsvetenskap

Metod och design
Projektspecifik fördjupning
Statistik eller Kvalitativa data 

Uppsats

 

 

 

 

 

 

 

Studierna inleds med en termin obligatoriska kurser. Termin 2-4 läses valfria kurser och självständigt arbete om totalt 90 högskolepoäng beroende på inriktning.

Obligatoriska kurser

För alla studenter på programmet är följande kurser obligatoriska:

 • Idrottsvetenskap 1, 7,5 högskolepoäng
 • Idrottsvetenskaplig metod och design, 7,5 högskolepoäng
 • Analytisk statistik för idrottsvetare, 7,5 högskolepoäng eller Forskningsmetod kvalitativa data, 7,5 högskolepoäng.
 • Projektspecifik fördjupning, 7,5 högskolepoäng

För studenter på inriktning idrottsfysiologi och biomekanik (IDFB) är dessutom följande kurser obligatoriska:

 • Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 högskolepoäng
 • Biomekanik och motorisk kontroll, 15 högskolepoäng

Valfria kurser

Återstående 30-60 högskolepoäng för masterexamen skall utgöras av valfria kurser, gärna med professionsinriktning på avancerad nivå och/eller forskarnivå vid GIH eller vid andra lärosäten i eller utanför Sverige.

De valfria kurserna skall vara relevanta för ämnet idrottsvetenskap och GIH:s tre forskningsinriktningar:

 • prestation och träning
 • kultur och lärande
 • fysisk aktivitet och hälsa

Läs mer om GIH:s forskningsinriktningar.

Självständigt arbete

För avläggande av masterexamen ska studenten ha skrivit ett självständigt arbete, 30 högskolepoäng. Det färdiga arbetet skall försvaras vid ett seminarium.

Magister

För den allmänna inriktningen så finns möjlighet att avsluta utbildningen efter ett år för erhållande av magisterexamen. Studenten skall då skriva ett självständigt arbete om 30 högskolepoäng under termin två. 

Examen

Examen som erhålles är: Masterexamen (120 högskolepoäng) i idrottsvetenskap,  Degree of Master of Science (120 credits) in Sport Science.

Möjlighet finns att avsluta efter ett år och den examen som då erhålles är: Magisterexamen (60 högskolepoäng) i idrott,  Degree of Master of Science (60 credits) in Sport Science.

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Sista anmälningsdag är 18 april.

Anmälan görs på webbportalen www.antagning.se från och med den 15 mars.

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

OBS: De meriter som är registrerade framgår från dina sidor. De registrerade betygen i Ladok (mm.) kan vara klassificerade inom ett visst ämne/område. Har du läst inom ett annat ämne/område som krävs för behörigheten, men läst sådant som motsvarar behörigheten kan du höra av dig till GIH.Mejla  antagning@gih.se om du har frågor.

Anmälningskod: GIH-38900 eller GIH-38901

Mer information


Infoblad om programmet 

Adress till denna sida: www.gih.se/master

Intervju med Henrik Petré

Intervju med Henrik Petré
Läs om varför Henrik Petré valde att studera på masterprogrammet

Läs intervjun med Henrik

Masterprogrammet

Kurskod/Programkod

XAMIV

Anmälningskod

GIH-38900

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå samt, särskild behörighet: Kandidatexamen inom idrott/­idrottsvetenskap, utbildningsvetenskap, historia, samhällsvetenskap, hälso- och sjukvård, eller motsvarande, samt minst 30 högskolepoäng inom idrott/idrottsvetenskap, eller motsvarande.

Urval

Akademiska poäng.

Studieform

Normal

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

15

Antal högskolepoäng

120

Nivå

Avancerad

Masterprogrammet inr IDFB

Kurskod/Programkod

XAMIV-IDFB

Anmälningskod

GIH-38901

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå samt, särskild behörighet: Kandidatexamen inom idrott/idrottsvetenskap, hälso- och sjukvård samt 90 högskolepoäng i idrott/idrottsvetenskap varav minst 20 högskolepoäng i humanbiologi, eller motsvarande.

Urval

Akademiska poäng.

Studieform

Normal

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

15

Antal högskolepoäng

120

Nivå

Avancerad