Intervju med student

Bild på Jorun FalchIntresset för att arbeta som lärare i idrott och hälsa började när Jorun Falch tränade barn och ungdomar i badminton. Dessutom kände hon några som går ämneslärarprogrammet och alla berättade hur roligt och givande det var att studera vid GIH.


– Då blev mitt mål att försöka komma in och jag ångrar inte en sekund att jag började studera vid GIH. Det var det bästa beslutet jag fattat och jag är väldigt glad att jag hamnat rätt.
Idag går Jorun fjärde året på ämneslärarprogrammet. Längden på utbildningen är fem år och då Jorun valt specialidrott* kommer hon att studera båda sina ämnen vid GIH.
– Inför den första skoldagen var jag orolig och nervös, men den känslan försvann så fort jag klev in i högskolan. Jag kände snabbt en värme och härlig stämning som kännetecknar GIH.

Nya klasser underlättar för nya kontakter

Om studenten väljer ett annat ämne, som till exempel kemi, matematik eller historia, så läses dessa kurser vid Stockholms universitet eller Södertörns högskola. Det medför att det bildas nya klasser, vilket gör det lättare att lära känna andra studenter oavsett årskull och program. Undervisningen innehåller både teoretisk undervisning och praktiska moment, vilket skapar en personlig relation mellan klasskamraterna.
– En annan fördel med att studera vid GIH är om jag behöver hjälp eller stöd i något ämne så har jag ett otroligt stöd från både mina lärare och klasskamrater. Denna stämning, att vi ställer upp för varandra, bidrar till att jag trivs så bra på GIH.

Ansvarade själva för lektionerna

Men den verkliga känslan av att hamnat rätt var när Jorun under det första året hade sin första verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Handledaren bad Jorun och hennes klasskamrat att själva ansvara för lektionerna. Handledaren hade själv gått på GIH och visste hur viktigt det var att få den praktiska erfarenheten av att ha ett eget ansvar för undervisningen.
– I samråd med handledaren planerade och genomförde vi de flesta lektionerna. Det var otroligt lärorikt och bra att vara två då vi bollade idéer och nya intryck med varandra.

Tydlig roll som tränare

På fritiden tränar Jorun barn och ungdomar i åldern 6-17 år i badminton i BMK Södermalm. Hon ansvarar även för administrationen för juniorerna. Klubben satsar på badminton som en breddningsidrott, vilket innebär att de som är engagerade är där för att träffa kompisar och ha kul utan höga krav på prestation. Jorun ser inga problem med att träna de som är nästan jämnåriga då hon går in i sin roll som tränare och de ser och känner att hon är erfaren.
– Vi har tydliga roller, vilket är en förutsättning i rollen som tränare och lärare.

Showande under höstmiddagen

Jorun är även engagerad i olika aktiviteter som arrangeras på GIH som till exempel höstmiddagen. Tillsammans med åtta andra studenter ansvarar de för själva middagen, underhållningen och den efterföljande dansen.
– Det är roligt med showandet här då dansintresset är stort. Under själva showen deltog 35 killar och tjejer med dans, sång, teater och sketcher. Under kvällen visade vi även roliga filmklipp från läsåret.

Eftersom Jorun gick i en musikklass i grundskolan och gymnasiet blev hon glad när hon upptäckte att det fanns en kör vid GIH. Kören startade i samband med jubileumsfirandet år 2013 men har fortsatt att träna och sjunger vid lucia, festliga tillfällen och avslutningar.

* Ämnet specialidrott ger en fördjupning inom idrottsmedicin, träningslära, organisation, hållbart ledarskap, mästerskapscoachning, optimal prestation ur ett nutritionsperspektiv och formtoppning ur ett multidisciplinärt perspektiv och arbetar med barn och ungdomar i både grundskolan och gymnasiet. Om du vill du undervisa i idrott på gymnasieskolor med idrottsprofil, det vill säga riksidrottsgymnasier och nationell idrottsutbildning, ska ditt andra ämne vara specialidrott.

För mer information om GIH:s ämne specialidrott.