Andra ämnet inom ämneslärarprogrammet

GIH har skrivit överenskommelse med Södertörns högskola och Stockholms universitet om andra ämnet inom ämneslärarprogrammet.

Du antas till de ämnen som Södertörns högskola och Stockholms universitet erbjuder via ett ansökningsförfarande under termin 3 i din utbildning. Du behöver inte söka via antagning.se. Utbudet av ämnena kan ändras på grund av arbetsmarknadsläget eller att kurserna inte ges terminen i fråga på grund av för få studenter på utbildningarna Södertörns högskola och Stockholms universitet. Det meddelas senast vid din utbildningsstart vid GIH.

Förbered dig inför valet av andra ämnet redan när du ansöker till GIH. Kontrollera förkunskapskraven för det ämne som du är intresserad av.

Valbara ämnen vid Stockholms universitet

Antagning hösterminer, termin 5 vid GIH.

Engelska (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Max 10 platser

Svenska (1-120 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Max 5 platser.

Svenska som andraspråk (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Max 5 platser.

Franska (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Franska steg 3. Max 5 platser.

Spanska (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Spanska steg 3. Max 5 platser.

Geografi (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Engelska B/Engelska 6, Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 och Matematik B/Matematik 2a alt 2b eller 2c. Max 10 platser.

Kemi (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Kemi B/Kemi 2, Fysik B/Fysik 2, Matematik D/Matematik 4. Max 5 platser.

Matematik (1-90 hp), Behörighetskrav: Kräver grundläggande behörighet samt Matematik D/Matematik 4. Max 10 platser. 

Kravet på matematik kan också uppfyllas av Förberedande kurs i matematik, 7,5 hp, från Stockholms universitet. Den förberedande kursen kräver Matematik C/Matematik 3b alt 3c.

För de som väljer matematik som andraämne skickas information om kursen ut av samordnarna för samarbetet i samband med antagning. 

Biologi (1-90 hp), Behörighetskrav: kräver grundläggande behörighet samt Biologi B/Biologi 2, Kemi B/Kemi 2, Matematik C/Matematik 3b alt 3c. Max 10 platser.

Studenter vid GIH som avklarat idrottsfysiologin är undantagna kravet på Kemi B/Kemi 2

Kontakt Stockholms universitet

Samordnare Robert Standar  vid SU ordnar kursvalet när valet är genomfört, kontakta via fhs@su.se.

Läs mer på deras hemsida Samarbete inom ämneslärarprogrammet.

Valbara ämnen vid Södertörns högskola

Antagning vårterminer, termin 6 vid GIH.

Max 10 platser per ämne.

Samhällskunskap (120 hp), Behörighetskrav:
GrundEnBShBMaB (Områdesbehörighet 6 c)
eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 2 (Områdesbehörighet A6 c). 

Samhällskunskap för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Samhällskunskap I (0-30 hp) kursplan 

Samhällskunskap II (31-60 hp) kursplan

Samhällskunskap III (61-90 hp) kursplan

Samhällskunskap IV (91-120 hp)  kursplan

Engelska (90 hp), Behörighetskrav:
GrundEnBShA (Områdesbehörighet 6 c) 
eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c). 

Engelska för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Engelska I (0-30 hp) kursplan

Engelska II (31-60 hp) kursplan

Engelska III (61-90 hp) kursplan

 

Religionsvetenskap (90 hp), Behörighetskrav:
GrundEnBShAHiA (Områdesbehörighet 6 c) 
eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c). 

Religionsvetenskap för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Religion I (0-30 hp) kursplan

Religion II (31-60 hp) kursplan

Religion III (61-90 hp) kursplan

 

Svenska (120 hp), Behörighetskrav:
GrundEnBShA (Områdesbehörighet 6 c) 
eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c). 

Svenska för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Svenska I (0-30 hp) kursplan

Svenska II (31-60 hp) kursplan

Svenska III (61-90 hp) kursplan

Svenska IV (91-120 hp) (kursplan ej fastställd ännu)

 

Historia (90 hp), Behörighetskrav:
GrundEnBShAHiA (Områdesbehörighet 6 c). 
eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2, Historia 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c). 

Historia för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2):

Historia I (0-30 hp) kursplan

Historia II (31-60 hp) kursplan

Historia III (61-90 hp) kursplan


Kontakt vid Södertörns högskola

Administration

Robin Falk (lararutbildning@sh.se), programsekreterare

Björn Åkerblom (lararutbildning@sh.se), programsekreterare

Tom Summanen (tom.summanen@sh.se), administrativ chef för lärarutbildningen

Monica Einarsson (monica.einarsson@sh.se), Programsamordnare för Ämneslärarprogrammet mot gymansiet.

Liz Kella (liz.kella@sh.se), inriktningsansvarig för Engelska

Gunilla Gunner (gunilla.gunner@sh.se), inriktningsansvarig för Religionsvetenskap

Ylva Waldermarson (ylva.waldermanson@sh.se), inriktningsansvarig för Samhällskunskap

Linda Kahlin (linda.kahlin@sh.se), inriktningsansvarig för Svenska

Kontakt vid GIH

Liselott Sandahl, studievägledare och samordnare av valet till andra ämnet.

Adress till denna sida www.gih.se/andraamnet