Innehåll och uppläggning

 

Om studierna

Formerna för undervisningen varierar, från storföreläsningar till grupparbeten och enskild handledning. Den vanligaste formen är undervisning i grupper om 20-30 studenter. Alla studenter deltar i projektarbeten, laborationer och fältstudier.

Momenten i idrott, hälsa och fysisk aktivitet har karaktär av laborationsverksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för att inhämta kunskaper och färdigheter. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Följande kurser ingår i hälsopedagogprogrammet:

Innehåll och upplägg

Studieår 1

IDROTTSVETENSKAP I, inriktning hälsa (30 hp)

 • Introduktionsmoment
 • Anatomi och fysiologi I
 • Praktisk fysisk aktivitet I 
 • Anatomi och fysiologi II  
 • Näringslära och matvanor

IDROTTSVETENSKAP II, inriktning hälsa (30 hp)

 • Tillämpad fysiologi
 • Praktisk fysisk aktivitet II
 • Rörelselära 
 • Praktisk fysisk aktivitet III

Studieår 2

FOLKHÄLSA I, inriktning fysisk aktivitet (30 hp)

 • Forskningsmetodik I
 • Folkhälsovetenskap
 • Beteendeförändring (KBT) 
 • Skattningsmetoder för fysisk aktivitet och hälsa

FOLKHÄLSA II, inriktning fysisk aktivitet (30 hp)
obs preliminära momentnamn 

 • Hälsoprojekt (VFU) 
 • Samhällsmedicin
 • Stress och psykosocial miljö
 • Hälsa och miljö och vardagsmotion
 • Uppsats 2,5 hp

Studieår 3

IDROTTSVETENSKAP III, inriktning hälsa (30 hp)
obs preliminära momentnamn 

 • Individanpassad rådgivning kring levnadsvanor 
 • Praktisk fysisk aktivitet IV
 • Forskningsmetodik II
 • Arbets- och organisationspsykologi

FOLKHÄLSA III, inriktning fysisk aktivitet (30 hp)
obs preliminära momentnamn 

 • Forskningsmetodik III (examensarbete) 
 • Hälsoarbete i organisationer, inkl ekonomiska aspekter 
 • Projektstudier med folkhälsoperspektiv (inkl VFU)