Hälsopedagogprogrammet

180 högskolepoäng, 3 år. Heltid.

Hälsopedagogprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med hälsa utifrån ett individuellt perspektiv och även förankra det i ett organisations- och samhällsperspektiv.

Styrketräning för äldre

Utbildningen

Utbildningsplan

Utbildningen ska genom teori och praktik förbereda studenterna för att arbeta med att hjälpa människor att behålla god hälsa och förebygga ohälsa och på såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå.

Ytterligare en viktig del i utbildningen utgör attitydutveckling till ett hälsofrämjande tänkande, det vill säga den del i hälsoarbetet som brukar gå under benämningen "hälsopromotion".

Som profilområde vid GIH ingår både att utöva fysisk aktivitet, och att förstå processen hur individen kan gå från fysisk inaktivitet till rörelse, fysisk aktivitet och idrott.

Utbildningen innehåller även forskningsmetodik och ett självständigt examensarbete där du har till uppgift att formulera och belysa ett för dig angeläget problem med anknytning till hälsa.

Vad är hälsa?

Hälsobegreppet - och inte minst människors uppfattning om vad hälsa är för något - är mycket mångfasetterat. Därför försöker utbildningen ge olika infallsvinklar i synen på hälsa genom idrottsvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik samt medicinsk vetenskap. Några exempel på kurser är: anatomi, fysiologi, metoder för beteendeförändring, hälsotester, vetenskapliga metoder, praktisk fysisk aktivitet, träningslära, näringslära, matvanor, stress, grundläggande sjukdomslära, epidemiologi, arbete och hälsa.

Arbetsmarknad

Som utbildad hälsopedagog från GIH kommer du att ha tillgång till en arbetsmarknad inom såväl den offentliga sektorn som inom näringslivet.

Arbetsuppgifterna kan vara av mycket skiftande slag. Ofta kommer du att tillsammans med andra personalkategorier utveckla och genomföra hälsorelaterade projekt på den framtida arbetsplatsen. Några tydliga spår för examinerade haälsopedagogstudenter är bland annat att arbeta med:

  • fysisk aktivitet på recept - FaR
  • mer avancerad personlig träning
  • hälsofrämjande insatser på arbetsplatser
  • fortsatta studier och forskning

En av grundtankarna i utbildningen är således att utveckla en helhetssyn på hälsa samt att göra studenten förtrogen med det ömsesidiga sambandet mellan en individs hälsa och arbetsgruppers och organisationers funktion, produktivitet och lönsamhet på både kort och lång sikt.

Läs mer om programmets innehåll och uppläggning. 

Examen

Examen som erhålles är: Kandidatexamen med huvudområde idrottsvetenskap.

Anmälan

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Sista anmälningsdag är 15 april.

Anmälan görs på webbportalen www.antagning.se från och med den 15 mars.

Ladda upp dina meriter på "Mina sidor"

Mer information

Infoblad om programmet 

Adress till denna sida: www.gih.se/halsoped

Intervju med Mia Wik

Intervju med student
Läs om hur Mia Wik vill kombinera det konstnärliga med det hälsosamma när hon blir examinerad hälsopedagog.

Läs intervjun med Mia

Hälsopedagogprogrammet

Kurskod/Programkod

XGIVH

Anmälningskod

GIH-38200

Ansökan direktlänk

Gå till ansökan på antagning.se

Särskild behörighet

OMRÅDESBEHÖRIGHET A15/17: GY 11: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a alt. 2b alt. 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt. 1a1+1a2. TIDIGARE GYMNASIEUTBILDNINGAR: Matematik B, Samhällskunskap A, Idrott och hälsa A samt Naturkunskap B. (NkB kan ersättas av Ke A, Fy A och Bi A.)

Urval

67% betyg, 33% högskoleprovet

Studieform

Dagtid

Studieperiod

Fr o m höstterminen

Studietid

Dagtid

Studietakt

100%

Undervisningsspråk

Svenska

Ort

Stockholm

Antal platser

60

Antal högskolepoäng

180

Nivå

Grund

Behörighet

Vilka förkunskaper, vilken behörighet krävs för att studera vid GIH?

Läs mer om behörighet

Anmälan och antagning

Anmälan och antagning
Hur anmäler du dig till GIH:s utbildningar? Vilka är det som blir antagna m.m.?

Läs mer om antagning

Elitidrott och studier

Elitidrott och studier
Elitidrott och studier vid GIH?

Mer om elitidrott och studier

Studievägledning

Om du vill veta mer om utbildningarnas innehåll och upplägg.

Få studievägledning på GIH