Kommande fristående kurser

Följande kurser planeras att ges under vårterminen 2019.

Ansök på antagning.se mellan 15 september och 15 oktober 2018.

Fristående kurser på grundnivå

  • Idrott III, självständigt arbete 15 hp
  • Konditionsträning, 7,5 hp
  • Motiverande samtal II, 7,5 hp

Fristående kurser på avancerad nivå

  • Biomekanik och motorisk kontroll, 15 hp (ges på engelska)
  • Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 hp (ges på engelska)

 

Adress till denna sida: www.gih.se/kommandekurser