Kommande fristående kurser

Följande kurser planeras att ges under ht 2017.

Ansök på antagning.se mellan 15 mars och 31 maj 2017 (förlängt datum från tidigare 15 april). 

Fristående kurser på grundnivå

  • Idrottspsykologi I, 15 hp
  • Motiverande samtal II, 7,5 hp
  • Styrketräning, 7,5 hp
  • Tränarskap inriktning mot fotboll, 30 hp (ht17 - vt18)

Fristående kurser på avancerad nivå

  • Biomekanik och motorisk kontroll, 15 hp (ges på engelska)
  • Idrotts- och arbetsfysiologi, 15 hp (ges på engelska)
  • Analytisk statistik för idrottsvetare, 7,5 hp (ges på engelska)
  • Fysisk aktivitet på recept, 7,5 hp
  • Handledarutbildning, 7,5 hp (ht17 - vt18)

Adress till denna sida: www.gih.se/kommandekurser