Europa (Erasmus+)

Erasmus+ är EU:s program för universitet och högskolor. Genom Erasmus+ har du möjlighet att studera eller praktisera i ett EU/EES-land samt även i kandidatländerna Bulgarien, Kroatien, Rumänien och Turkiet under tre till tolv månader.  

Varje student som tilldelas en utbytesplats inom Erasmus+programmet tilldelas även ett mindre stipendium avsett att täcka de extra utgifter du har när du studerar utomlands. Större delen av dina Erasmus+studier finansierar du dock med hjälp av studiemedel via CSN.  

Tillgodoräknandet av studier inom Europa görs vanligtvis med hjälp av ECTS-systemet.

Krav för Erasmus+

För att söka till Erasmus+programmet krävs, förutom GIH:s generella behörighetskrav för utbytesstudenter, ett utbytesavtal med det universitet du ämnar studera vid. Ofta föreligger dessutom specifika krav för varje land eller universitet. För praktik krävs däremot inget utbytesavtal mellan GIH och mottagande lärosäte.

Partneruniversitet inom Erasmus+ 2016-2020

Högskolan i Lillehammer (sedan 2017 Högskolan i Innlandet)
Kursutbud (på engelska)
Utbildningar (på norska)
Undervisningsspråk: norska och engelska

Deutsche Sporthochschule Köln  
Kursutbud
Undervisningsspråk: tyska och engelska

Jósef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw
Kursutbud
Undervisningsspråk: engelska

Yrkeshögskolan Arcada Helsingfors
Kursutbud
Undervisningsspråk: svenska

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Kursutbud
Undervisningsspråk: spanska

University of Physical Education, Budapest (Testnevelési Egyetem)
Kursutbud läsåret 2016/2017
Undervisningsspråk: engelska

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Kursutbud
Undervisningsspråk: tyska

University of Jyväskylä (Jyväskylän yliopiston)
Kursutbud
Undervisningsspråk: finska och engelska

Norges idrettshögskole (NIH)
Kursutbud(engelska)
Program (norska)
Undervisningsspråk: norska och engelska

Universität Leipzig
Kursutbud
Undervisningsspråk: tyska

Ansökan

Kontakt

För mer information kontakta international@gih.se

GIH:s Erasmus Charter for Higher education 2014-2020

Studera utomlands

Studera utomlands - information om utlandsstudier från studera.nu (icon) Till Studera utomlands

Studying abroad

Guidebok för utresande Erasmusstudenter, av Erasmus Student Network (ESN) (icon) Till Studying abroad