Ansök om utbytesstudier

Ansökningsperioder

Utbyte inom Erasmus+ programmet

Skicka in din ansökan senast 15 mars för utbytesstudier under nästkommande hösttermin.
Skicka in din ansökan sensat 15 september för utbytesstudier under nästkommande vårtermin.

Utbyte inom Nordplusprogrammet

Skicka in din ansökan senast 1 februari för utbytesstudier nästkommande kalenderår.

Ansökan ska innehålla

  • Ifylld ansökningsblankett
  • Ladokutdrag (hämtas på biblioteket eller utbildningsavdelningen)
  • Motivering till varför du vill studera utomlands, inkl. information om eventuella tidigare utbytesstudier (ca ½ A4-sida, på engelska)

 Ansökan skickas till registrator@gih.se

Pilsudsky University of Physical Education Warzawa
Foto: Sara Sjögren - University of Physical Education, Budapest