Trådlösa nätverket

Med ditt studentkonto kan du logga in på GIH:s trådlösa nätverk.

Från höstterminen 2014 kan du ansluta automatiskt till det trådlösa nätverket GIH WIFI. För detta krävs en nyckel som har mejlats ut till alla studenter.

Nyckeln till GIH WIFI ligger även i Box-mappen "GIH-student".